Druhým hostem I-televize ATaDEP byla dlouholetá a zkušená terapeutka Marie Dolejšová.
Od r. 2000 prošla mnoha semináři pořádanými MUDr. Jonášem a jeho spolupracovníky.
2001: akreditovaný poradce Joalis
2003: pozice lektora Řízené a kontrolované detoxikace organismu Joalis.
2013: pořádá vlastní semináře – Supervize – profesní růst detoxikačního poradce Joalis
2013: člen výběrové komise Asociace terapeutů a detoxikačních poradců
2015: místopředsedkyně Asociace terapeutů a detoxikačních poradců