Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu, začíná v září 2017. 

Další medajlonky budeme postupně vkládat.

 

Pro nás je nesmírně důležité, že se nám povedlo předmět detoxikace zahrnout   do rozvrhu výuky a že nám jej akreditační komise MŠMT ve výuce ponechala. Skripta a výukové materiály pro účastníky kurzu máme připravené. Lektoruje zkušená detoxikační poradkyně a organizátorka supervizí v detoxikaci Marie Dolejšová.

 

 

______________________________________________________________________________

 

Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu, bez předmětu výživa – zdravá strava, by ani nemohl být schválen! Áno, i my máme tento předmět schávlený akreditační komisí, skripta pro výuku připravené, potraviny na ukázku zakoupíme den předem, aby byla čerstvá. Lektoruje zkušená detoxikační poradkyni a garantka rekvalifikačního kurzu Ing. Radka Krejčová, která má za sebou Akreditovaný kurz asociací poradců pro výživu – Nutris; je instuktorkou fitness ve Fitness institut Tonus a zároveň má vlastní detoxikační poradnu.

 

______________________________________________________________________________

 

V tomto výukovém bloku se dozvíte něco málo o rostlinách. Jak využít rostliny,jak se zpracovávají, jaké jedy byliny můžou obsahovat, jak je zakomponovat do praxe poradce a do jídelníčku. Budete mít i domácí pracovní úkol. Skripta a výukový materiál pro vás máme připravené                                     Lektoruje vystudová farmaceutka, zkušená detoxikační poradkyně a vedoucí lékarnice Pharm. Dana Srpová.

 

 

_______________________________________________________________________

 

 

Co je to toxin? Jak se v těle chová. Co je to toxokinetika? Dokázat rozdělit toxiny podle původu a mnoho dalšího se dozvíme v předmětu Toxikologie. Lektoruje vedoucí laboratoře toxických látek SÚJCHBO v.v.i. a chemik specialista, Ing. Tomáš Dropa.

 

 

 

___________________________________________________________________

V tomto výukovém bloku se dozvíte něco o integrovaném záchraním systému v ČR. Zhodnocení stavu postiženého, příruční lékárna,obvazová technika, polohování a transport raněných, křeče, šok, rány, poruchy vědomí. Vyzkoušíte si podání 1.pomoci

Lektoruje zkušená lékařka urgentní medicíny a anesteziologie MUDr. Dagmar Krejčí.

______________________________________________________________________

Embryologie (z řečtiny znamená „nauka o zárodku“, embryo = zárodek). Histologie (z řečtiny: histos = tkáň, logos = nauka).

To znamená, že se v tomto výukovém bloku dozvíte základy o vývoji tkání, o zrodě jednotlivých orgánu člověka. Přednášet tento předmět bude MUDr. Jarmila Klímová. Informace z tohto předmětu se budou prolínat i v předmětech somatologie, detoxikace… tudiž jak je vidět, embryologie a histologie je důležitá oblast.

 

 

______________________________________________________________________

Somatologie pro nelékaře neboli tělověda (někdy také pod názvem antropologie) je nauka o struktuře a funkcích lidského těla. Shrnuje základní poznatky z anatomie, histologie, embryologie, biologie, biochemie a fyziologie. Studuje a popisuje stavbu lidského těla a jeho jednotlivé funkce na různých úrovních. „Jako výživový poradci s přihlédnutím k detoxikaci, musí každý účastnik rekvalifikačního kurzu ovládat alespoň základy somatologie a fungování lidského organismu.“ Tento předmět nám bude lektorovat zkušená lékařka urgentní medicíny a anesteziologie MUDr. Dagmar Krejčí.

______________________________________________________________________

V tomto výukovém bloku se dozvíte: co je to etika, morálka, etické principy, druhy etiky, informovaný souhlas klienta, etika ve zdravotnickém zařízení, vztah terapeut a klient ev. lékař a pacient. Zároveň budete poučený o vnitřní technické normě ATaDEP. Tento blok bude přednášet Mgr. Pavla Povolná, Ph.D., která má doktorát právě z etiky.

 

 

___________________________________________________________________

Co je to mikroorganismus? Jak se v těle chová. Dokázat rozdělit mikroorganismy podle původu a mnoho dalšího se dozvíme v předmětu Mikrobiologie. Lektoruje samostatný výzkumný pracovník SÚJCHBO v.v.i. pro obor mikrobiologie Ing. Karel Bílek, Ph.D.

 

 

________________________________________________________________________

 

O tom, že byť videt a umět s lidma komunikovat a pracovat vám budou přednášet lektoři Denisa Pitnerová a Lubomír Černý. Dozvíte se základy marketingové komunikace, stratégie, ale také důležité informace z oblasti psychologie práce a marketingu.

 

 

____________________________________________________________________