poděkování Denisce

Gaudeamus igitur

Slavnostní udílení osvědčení akreditovaného rekvalifikačního kurzu – Poradce pro výživu.

V sobotu 24. února proběhlo v námi známém, už skoro domovském Divadle U Valšů, slavnostní udílení osvědčení akreditovaného rekvalifikačního kurzu – Poradce pro výživu.
Osvědčení přebírali absolventi 1. startovního ročníku!! A start, průběh i cíl se obrazně řečeno vydařil, protože do cíle doběhli všichni! Tedy všichni kurz zvládli. Někteří bez obtíží, jiní s odřenýma ušima, ale tak to chodí i ve škole. Důležité je, že se nakonec všichni společně sešli na pódiu, aby osvědčení převzali.

Slavnostní zahájení začalo v 11. hodin dopoledne. Po krátkém úvodu dobrovolnice ATaDEP A. Stuškové, která přirovnala udílení k filmovým Oskarům, se na pódiu vystřídali se svým proslovem předsedkyně ATaDEP Denisa Pitnerová, místopředsedové Maruška Dolejšová a Pavel Sejkora, a garant kurzu Radka Krejčová. Jejich proslov byl velmi srdečný, upřímný a podnětný.
Všem, kteří se na vzniku, průběhu i zakončení kurzu podíleli, patří velké poděkování. Mimo výše jmenovaných také samozřejmě lektorům a přednášejícím.
Největší poděkování však bezesporu zaslouží předsedkyně ATaDEP Denisa Pitnerová, díky níž mohl být 1. ročník otevřen. Díky níž si mnozí terapeuti a detoxikační poradci, ať už začínající nebo ti, kteří svou činnost nějaký ten pátek provádí, aby si uvědomili, že neustále je potřeba se vzdělávat. Poněvadž jen vzdělaný a dobře informovaný poradce může být lidem prospěšný. Tak jako se mění doba, tak se mění i postupy léčby, klasické i alternativní, mění se detoxikační postupy, prostě vývoj jde neustále dopředu. A žádný člověk, který chce pomáhat lidem na cestě zdraví, si nemůže dovolit o sobě tvrdit, že už ví všechno, obzvlášť, jedná -li se o poradce pro výživu, detoxikační poradce, terapeuty, všechny ty, kteří mimo jiné dál šíří myšlenku prvního zakladatele detoxikační metody u nás, MUDr. Josefa Jonáše.

Ale dost řečí, vše co je tady psáno – je dáno, a všichni absolventi 1. ročníku rekvalifikačního kurzu jsou si toho vědomi. Pojďme si prohlédnout fotografie ze slavnostního sobotního předávání.


první místa se zaplňují, panuje dobrá nálada, v pozadí nechybí ani přichystaná kamera


krásný proslov si nachystala na úvod předsedkyně ATaDEP Denisa Pitnerová


obsahem nezůstala v pozadí ani soustředěná místopředsedkyně Maruška Dolejšová


a to už je místopředseda Pavel Sejkora, který se napřed zdráhal, ale pak vystřihl jak profík proslov zpaměti


 milá a  povzbudivá slova měla pro absolventy i Radka Krejčová, garant celého kurzu 

Ještě než došlo na slavnostní dekorování absolventů, nemohla samozřejmě chybět ani „studentská hymna“. Právo si ji zazpívat měli všichni, nehledě na věk a momentální pracovní zařazení, důležité je, že zakončili rekvalifikační kurz, tedy splnili podmínky vzdělání. Pravdou je, že mnozí si při zpěvu zavzpomínali na svá „mladá studentská léta“.


Gaudeamus igitur…


slavnostní šerpování


povšimněte si pokorného výrazu absolventky Moniky Šteflové, téměř až v předklonu Dalajlámy


a tady už předčítá absolventský slib

Po daném slibu, který by neměl být pouhými slovy, ale zavazujícími činy, přichází na řadu udílení osvědčení o rekvalifikaci v kurzu.


místopředsedkyně ATaDEP a zakladatelka kurzu Denisa Pitnerová uděluje první Osvědčení (akreditaci rekvalifikačnímu kurzu udělilo MŠMT).

Po slavnostním ceremoniálu přišlo na řadu poděkování těm, kteří se na vzniku a průběhu kurzu podíleli nejvíc. V prvé řadě samozřejmě předsedkyně ATaDEP Denisa Pitnerová.


kytici předává místopředseda ATaDEP (jemuž také patří velké poděkování) Pavel Sejkora


kytici dostává také místopředsedkyně Maruška Dolejšová…


… a garant kurzu Radka Krejčová 

Nezůstalo však jen u kytiček, absolventi svůj dík vyjádřili i mnoha milými dárky. Deniska jich dostala tolik, že ji to až dojalo k slzám. Její snaze, píli, pevnému přesvědčení se (i přes klacky, které ji často padaly pod nohy) dostalo  záslužného ocenění. Nebyla to marná práce, to rozhodně ne. A Denisa se už nyní pomalu připravuje a těší na zahájení 2. ročníku rekvalifikačního kurzu.


dojatá Denisa Pitnerová

První startovní ročník byl výjimečný nejen tím, že byl první, ale že se v něm také sešla skvělá parta lidí!


budeme se spolu scházet? určitě ano 🙂


tito 3 mušketýři se určitě nevidí naposled, zleva František Vaňo, Pavel Sejkora, Pavel Pravda


společná fotografie z pódia  

P.S. 1. pan fotograf byl zřejmě zaskočen přítomností tolika krásných žen, že ani nebyl schopen absolventy uspořádat tak, aby byli vidět všichni. Tak tedy na závěr ještě jedna společná fotografie – v místech, kde to „všechno“ probíhalo!!!


1 běh rekvalifikačního kurzu dosáhl cíle! 

P.S. 2. Vzhledem k obrovskému množství fotografií opravdu není v silách autorky zveřejnit všechny. Můžete si však o ně napsat na a.stuskova@marion-jj.cz  Rádi vám je zašleme.
Toť vše… a zase za rok!

text a foto: A. Stušková, Vl. Stuška 

teambuilding

Výjezdové zasedání – teambuilding

Opět tady máme další výjezdové zasedání ve dnech 01. – 03. 06. 2018 s přednáškou Ireny Kadlecové – Celostní přístup ženy k otěhotnění a Helenka Laitlová – Astma a detoxikace (JAK POMOCÍ STRAVY A CELOSTNÍCH METOD DOSÁHNOUT ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU KLIENTŮ S ASTMATEM).  Sobotní odpoledne bude následovat stmělování kolektívu formou her, zábavy a sklípku kde nás čeká koštování.

Přihlášky a informace u Kamilky – email: kamila.pufrova@seznam.cz

Cena (ubytování + jídlo): cca 2200 KČ/osoba

Místo: Vrbice okres Břeclav

Těšíme se na další společné chvíle…

pozvánka MUDr Jonáš

pozvánka – 30.let Křížovky života

Třicet let Křížovky života – MUDr. Jonáše

Letos je tomu právě třicet let, kdy vyšla legendární kniha MUDr. Josefa Jonáše Křížovka života. Při této příležitosti se koná ve čtvrtek 12. dubna od 19 hodin v Městské knihovně v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1 slavnostní večer. Jeho moderátorkou bude Martina Kociánová a hosty Pavlína Brzáková, Iveta Toušlová, Milan Calábek, Jan Cimický, páter Miloslav Fiala, Karel Fuller nebo Richard Stříbný.

Vstupenky jsou k dostání v pokladně Městské knihovny.

Rezervovat můžete zde: https://www.mlp.cz/cz/akce/e21936-tricet-let-krizovky-zivota/