oznam.kurz

Smysl práce asociace detoxikačních poracu

MUDr. Josef Jonáš říká:

„Smyslem práce asociace detoxikačních poradcu ADP je nejen nejnovější poznatky z oblasti výživy a detoxikační medicíny přinášet, učit a publikovat, ale také pomoci aplikovat. Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu (http://asociacedp.cz/vzdelavani/), přináší úroveň vzdělání, který považuji za kvalitní základní stavební kámen orientace v oboru, proto absolvování kurzu pod vedením této instituce mohu vřele doporučit všem poradcům v detoxikaci, oblasti zdravého životního stylu, ale i veřejnosti.“

www.asociacedp.cz/vzdelavani

gdpr obr.

GDPR v praxi poradce – 24.3.2018 – změna místa

PROBĚHLO!
Už zítra 24. března od 15hod. v centru AKTIP, nás čeká praktická část jak si poradit s GDPR v praxi
poradce pro výživu a detoxikaci. Máte vše připraveno?
GDPR začne platit už 25. května 2018 a týká se všech.

Těším se na přihlášené účastníky. Sebou papír a pero. Denisa

obr. jídlo

Detoxikace stravou

Detoxikace stravou

„Všichni, kdo se v minulých letech snažili o vylepšení svého zdravotního stavu, stavěli na úpravě a optimalizaci stravy. Není proto divu, že se s námi chtějí podělit o jednoduché principy, které si vyzkoušeli a fungují. Samotná strava může mít detoxikační vliv – může organismus očišťovat a regenerovat. Navíc dokáže udržet detoxikační výsledek, protože se díky ní v organismu neshromažďují toxické látky. Nutné je však vyloučit nezdravou stravu a nahradit ji zdravou. To znamená v našich podmínkách v podstatě to, co jedli běžně naši předkové. My se bohužel v současné době již neřídíme zákony přírody jako oni, ale pouze zákony trhu, a ty jsou úplně jiné než to, co po nás chce naše tělo. Co by tedy mělo být základem zdravé stravy a co nám v té současné chybí? Měla by obsahovat z větší části tepelně upravenou zeleninu, luštěniny, obiloviny, ovoce a olejnatá semena.

Obiloviny

Obsahují složité cukry, minerály a látky, v nichž se složité cukry uvolňují postupně podle potřeby organismu. Obilná zrna by měla být přijímána celá a vařená, aby organismus nebyl přehlcen jednoduchými cukry, které nezbytně potřebuje pro činnost buněk a které se vytvářejí také ze složitých cukrů. Mezi cizokrajné obiloviny neobsahující lepek patří mimo jiné amarant a quinola, které lze použít ke zpestření jídelníčku.

Luštěniny

Dnes už je celkem známo, že větší množství masa není zdravé. Měli bychom konzumovat nejlépe bílé maso (rybí, drůbeží, králičí) a jíst ho jako naši předkové, tedy jen jednou týdně. Ovšem bílkoviny musíme přijímat denně, protože je naše tělo neumí skladovat do zásoby. Nadbytek bílkovin se vyloučí, proto je nutné zařadit rostlinné bílkoviny z luštěnin, ovšem jedině v kombinaci s obilovinami. Je třeba mít na paměti, že bílkoviny, které sníme, musíme za ten den vyloučit, což znamená zátěž pro naše ledviny. Nadbytek bílkovin je tedy mnohdy škodlivější než jejich nedostatek. Mono dieta je odlehčující a léčebná. Čím více kombinací různých potravin, tím větší zatížení organismu. Mezi rostlinné bílkoviny patří kromě jiného i tofu, tempeh, miso pasta, čočka a cizrna.

Zelenina

Pokud chceme jíst maso, které organismus okyseluje, měli bychom ho přijímat se zeleninou, která naopak alkalizuje. Zelenina vyrovnává pH, vytváří rovnováhu mezi kyselým a zásaditým prostředím. Měli bychom ji z větší části tepelně upravovat, protože nemáme  několik žaludků jako přežvýkavci na zpracování většího množství syrové stravy. A ihned po uvaření ji sníst, protože rychle zahnívá. Syrová zelenina je ovšem nezbytná jako zdroj vitální energie – dužnatá, nejlépe vláknitá. Protože ochlazuje, měli bychom ji konzumovat převážně v létě, v zimě bychom měli dát přednost zelenině mléčně kvašené.

Ovoce

Při konzumaci ovoce, olejnatých semen a dezertů z nich připravených bychom se opět měli řídit ročními obdobími a svými zdravotními problémy. Sladká chuť ovoce je strašně důležitá. Neuspokojíme ji však, pokud budeme jíst ovoce syrové, protože tak vyplavíme více inzulínu. Je lepší ho tepelně upravit a na ozdobu použít ovoce syrové kvůli jeho obsahu vitální energie.

Výše uvedené skupiny potravin působí samy o sobě detoxikačně pokud je pravidelně zařazujeme do svého jídelníčku.

Potraviny účinné detoxikačně

Švestičky UME-bochi, UME-ocet, miso pasta, kvašená zelenina, dřevokazné houby /schii-také, hlíva ústřičná). Existují dokonce preparáty vyrobené ze schii-také. Plodničky je dobré přidávat do jídla, protože dokáží v organismu působit preventivně i léčebně. Do skupiny těchto potravin patří dále mořské řasy a chaluhy – měly by se přidávat do polévek, luštěniny s kouskem řasy jsou zase stravitelnější díky obsahu minerálů. Zelenina všeobecně pročišťuje, její vláknina na sebe váže spoustu nežádoucích látek dostávajících se do organismu, proto se vyplatí ji denně zařazovat do jídelníčku.

Potraviny podporující rozvoj toxinů

Patří sem chemikálie používané v zemědělské výrobě a potravinářství (stabilizátory, barviva, aromata, pesticidy, insekticidy a další), nadbytek živočišných bílkovin a tuků, rafinované jednoduché cukry, lilkovitá zelenina (brambory, lilek, rajčata), která zatěžuje ledviny, klouby a způsobuje imunitní problémy, a také nadbytek pečiva, zejména z bílé vymílané mouky.“

Autor textu: MUDr. Vladimíra Strnadelová a Jan Zerzán

 

všichni na jednom jevišti

Vliv detoxikace, výživy a životního stylu na zdraví

„Všichni na jednom jevišti tohoto velikého světa stojíme a cokoliv se tu koná, všech se týče. Veškerá proměna světa začíná u jednotlivce.“ (J. A. Komenský)
V současné době proti sobě stojí obrovský technologický rozvoj a naopak kritika přetechnizovaného světa. Tento problém se odráží i v moderní medicíně. Klasická medicína udělala v posledních letech obrovský pokrok. Zachraňuje životy tam, kde se to dříve nedařilo. Akutní medicína je špičková a v dnešním systému i všem dostupná. Koriguje řadu vrozených vad, provádí transplantace, endoskopickými operacemi šetří pacienty. Diagnostika se zdokonalila. Často se ale vytrácí pacient jako člověk. Lékař léčí jeho nemoci, laboratorní výsledky, nálezy z CT či magnetické rezonance. Často bohužel nevnímá člověka jako celek s přihlédnutím k jeho psychice, emocím a prostředí, ve kterém žije. Zejména v oblasti chronických onemocnění často jen koriguje objektivní nálezy (např. korekce hladiny cholesterolu podáváním statinů bez zkoumání, proč si tělo zvyšuje hladinu cholesterolu, diagnostika a léčení „esenciální“ hypertenze, protože laboratorní nálezy neukazují žádnou patologii, bolesti hlavy, metabolické choroby, chronický únavový syndrom, kdy objektivní nálezy jsou minimální nebo žádné a přitom pacient má výrazné subjektivní potíže a není schopen plnohodnotného života.
Holisticky (celostně) zaměřený lékař má rozšířený pohled o souvislostech, které specialista ve svém oboru zpravidla nemá. Vidí člověka jako celek, se všemi fyzickými i psychickými problémy, snaží se poznat, jak žije, jak se stravuje, jaký je jeho životní styl. Zpravidla má více času s pacientem komunikovat, naslouchat mu, vysvětlovat souvislosti. Nebývá závislý na různých diagnostických vyšetřovacích technikách (CT, MR, sono, RTG). Mnozí lidé nechtějí medikamentózní léčbu, věří bylinkám, homeopatikům či jiným metodám. To vše jim holistická medicína umožňuje.
Podle Jonáše (2006) člověk jako dokonale fungující a programovatelný organismus dokáže většinu jedů odstranit vlastními silami. Ty vystačí po dobu, která bývá označována jako lidský věk. V současnosti je přibližně prvních 50 až 60 let většina lidí schopna zvládat příval jedů do té míry, že u nich nevznikají závažné zdravotní problémy, které by jim bránily existovat a žít. Pak přichází období, kdy jedy již natolik poškodily jejich organismus, že vznikají nemoci související s věkem. A právě těchto dalších 20 až 30 let je doménou současné medicíny. Poškození, která díky toxinům vznikají, dokáže chirurgickými a farmakologickými postupy potlačovat a udržovat již poškozené orgány v chodu, případně je odstraňovat. Uměle tak v našich myslích určila čas, který chápeme jako přirozený. Postupné hromadění jedů v našem organismu nenarušuje jen tkáně a jejich funkce, ale negativně ovlivňuje i řídící mechanismy, spojení mezi jednotlivými systémy a také genetický fond jako základní program pro lidskou existenci.
Mnozí terapeuti, psychologové, rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, schopní léčitelé, homeopati, i lékaři se vracejí k pramenům léčebných možností do středověku i starověku, jiní hledají inspiraci v orientálním učení a někteří navrhují zcela nové, originální postupy. Vzniká tak oblast alternativní medicíny se stovkami nejrůznějších diagnostických i léčebných metod. Jsou zajímavé nejen svou novostí ale i tím, že vzbuzují naděje na vytvoření nové, lepší medicíny. Alternativní způsoby léčby bývají v současné době propagovány svými zastánci a naopak haněny zdravotními odborníky. I mezi lékaři jsou ale tací, kteří se k alternativním metodám přiklánějí. Někteří důkladně rozlišují mezi jednotlivými metodami, tedy soudí, že některé metody jsou přijatelné, jiné nikoliv. Některé metody považují pouze za doplněk klasické léčby. Je i množství lékařů, kteří mají k alternativní medicíně tolerantní až podporující postoj, poukazující na právo nemocného mít svou vlastní volbu.
Lékaři se často setkávají s problematikou alternativní medicíny a nejvíce z nich praktičtí lékaři. Právě mezi nimi byl v roce 2001 proveden výzkum pod záštitou MZ ČR, z jehož výsledků vyplývá, že 25 % lékařů se v oblasti nekonvenční medicíny vzdělává a provozuje ji ve své ordinaci. Dalších 70 % dotazovaných lékařů se o alternativní medicínu nezajímá a nemá s ní zkušenosti. Zbylí lékaři se domnívají, že účinek některých nekonvenčních metod může jít až za hranice placebo efektu a tyto postupy pacientům schvalují a doporučují. (Křížová, 2004)
Princip přístupu alternativní medicíny k léčení spočívá v úvahách o všech možných souvislostech, které ke vzniku nemoci vedly nebo ještě vedou. Alternativní medicína uvažuje nejen o postiženém orgánu, ale i o vztahu nemoci k psychice a také k poruchám jiných orgánů, které s nemocným orgánem přímo nesouvisejí. Podle této představy spolu komunikuje nejen duše s tělem, ale i všechny buňky a orgány navzájem. Lidský organismus funguje tím lépe, čím je organizovanější.
Dobře regulovaný – autoregulovaný organismus vydrží ve zdraví déle než sto let. Tyto automatické mechanismy probíhají mimo naši vůli. Člověk by měl usilovat o život v pomyslném středu bez extrémů.
Kontakt na poradkyni v oblasti výživy a detoxikace podle MUDr. Jonáše:
Asociace ATaDEP doporučuje:
Milatová Dagmar – Trutnov, kraj Královehradecký
Email: d.milatova@seznam.cz    mobil: 728728443
Autor: Milatová Dagmar, Vliv detoxikace, výživy a životního stylu na zdraví – závěrečná práce rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu, © ATaDEP 2018, www.asociace-tdp.cz
zdravý životní styl

KUDY MŮŽE VÉST CESTA KE ZDRAVÍ

„I tohle může být cesta za zdravím“.

Tato práce s názvem „Kudy může vést cesta ke zdraví“ byla zpracována jako závěrečná práce v rámci absolvování vzdělávacího kurzu Poradce pro výživu – ATaDEP realizovaného Asociací terapeutů a detoxikačních poradců Praha v období od září 2017 do února 2018. Práce je zaměřena na vnitřní očistu lidského těla spojenou se zdravým stravováním a přiměřeným pohybem tak, aby se člověk cítil dobře v každé době a v každém věku.
„Chci poukázat na to, že jsou i jiné možnosti, jak pečovat o svoje zdraví, než je klasická západní medicína. Nechci ji v žádném případě zatracovat, neboť dokáže pomáhat v akutních selháních organismu člověka, při řešení úrazů, při náročných operacích. Dokáže zachraňovat životy lidí. Nelze si bez zdravotní péče naši společnost představit. Její nevýhodou ale je, že si neumí poradit s chronickými nemocemi. Nehledá jejich příčiny ale „léčí“ jejich konec.
Tělo člověka si rozdělila po částech a ty léčí jednotlivě a nepojímá je celistvě v souvislostech. Když například žena řeší nepravidelnou menstruaci, gynekolog se nezeptá, proč tomu tak je. Ale předepíše antikoncepci a ta to „srovná“. Přitom lékař ví, že řídícím orgánem pro hormonální řízení ženských orgánů a jejich pochodů je hypofýza. Ale už nevysvětlí, proč došlo k poruše její funkce. Přitom je jasné, že se tam usídlily toxiny, které narušují její správnou funkci. Důsledkem jsou potom skryté hormonální poruchy, které vedou k onemocnění ženských orgánů jako je prsní žláza, děloha nebo vaječníky. To jsem uvedla jen jeden z možných příkladů, které je potřeba změnit, otevřít k diskusi a k zamyšlení, že je potřeba vždy hledat příčiny nemoci a nezaměřovat se jen na konečný orgán, stav nebo problém a k tomu najít tu správnou cestu, která pomůže nastolit pocit zdraví.
Změnit své myšlení nejen jako jednotlivec, ale jako celá společnost a uvědomit si svoji zodpovědnost za kvalitu zdraví. A já jsem tuto cestu našla, sice později, ale nikdy není pozdě. A chci ji tímto ukázat všem, kteří o to budou mít zájem.
Chci zdůraznit, že detoxikaci beru jako součást životního stylu a neumím si to bez ní již představit. Dokázala mne zbavit zdravotních problémů, zkvalitnila mi moji psychiku a otevřela nové cesty za zdravím a životní vitalitou. Napomohla mi také ke zhubnutí a zformování mé postavy. Dál budu pracovat na tom, abych své tkáně a orgány zbavovala toxinů, aby mohly fungovat optimálně a aby je můj organismus zvládal vlastními silami a vedl k jejich sebeuzdravování. Chtěla bych se udržet v dobré kondici nejen tělesné, ale i psychické a duševní co nejdéle a cítit se tak dobře až do vysokého věku. V současné době již nemusím pracovat, ale mohu se věnovat sama sobě. Více odpočívám, ale většinou aktivně. Pečuji o svůj dům a o zahradu. Více se pohybuji. Ráda jezdím na kole, plavu, chodím do sauny, na procházky do přírody, za kulturou, něco hezkého si přečtu ale ráda si i zacvičím,, častěji se setkávám se svou rodinou a přáteli. Velkou změnu jsem udělala i ve svém stravování.“

Kontakt na poradkyni v oblasti výživy a detoxikace podle MUDr. Jonáše:

Asociace ATaDEP doporučuje:

Rudová Hana – obec Prosetín, kraj Vysočina

email: HanaRudova@seznam.cz      mobil: 775992954

Autor: Hana Rudová, KUDY MŮŽE VÉST CESTA KE ZDRAVÍ – závěrečná práce rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu, © ATaDEP 2018, www.asociace-tdp.cz