Zákon o léčitelství

Odpovědnost léčitelů by měl zajistit zákon

Ministerstvo zdravotnictví chystá zákon o léčitelství, je to zatím pracovní název, možná bude v názvu komplementární medicína. Potřebuje české zdravotnictví takový zákon a v čem může být pro pacienty přínosem?

Zeptali jsme se profesora MUDr. RNDr. Jiřího Beneše, CSc., ze IV. interní kliniky a Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, který je členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedou její pracovní skupiny pro posuzování nevědeckých metod v léčení a diagnostice.

Pane profesore, proč potřebujeme zákon o léčitelství?      

Zákon o léčitelství je potřeba v tom smyslu, že by se měla zákonnou normou zajistit odpovědnost léčitelů. Aby to léčitel v případě, že se snaží ovlivnit zdraví pacienta doporučením nebo terapií, doložil formou zápisu. Když teď léčitel řekne pacientovi, že má překyselení žaludku, a přitom je tam onkologický problém, je léčitel zcela beztrestný. Myslím, že by povinnost písemné dokumentace léčitelství sama zregulovala. Léčitelství jako obor není nutno ničit kvůli placebo efektu, který může být pro pacienta přínosem. V žádném případě ale léčitelství nepatří do zdravotnictví. Já třeba jsem velmi rozpačitý, když vidím, že zdravotnictví organizuje zákon o léčitelích, jako by organizovalo léčitele. Na druhé straně, kdo jiný to má udělat. Nicméně já bych léčitelství chtěl jako živnost, která by měla být regulována státem v oblasti odpovědnosti. Definice léčitele není na celé planetě přesně stanovena, právnicky definovat léčitele bude velice obtížné.

Mělo by se léčitelství zakázat?  

Já bych je nezakazoval, zákazy by stejně nikdo nedodržoval. Správné je požadovat odpovědnost léčitelů za vše, tedy i za informace a doporučení. Je nutná edukace, a pokud čin léčitele neškodí, proč léčenému brát onen placebo efekt? Léčitel musí mít právní odpovědnost za to, co doporučil. Pokud doporučil vynechat inzulin nebo chemoterapii, pak již následky může nemocný řešit se svým právníkem. Proto je nutné, aby léčitel musel vždy zapsat použitou metodu a očekávaný efekt. Léčitelé by měli působit jako živnost mimo oblast zdravotnictví a nést odpovědnost za své konání.

Na co by se měl zaměřit připravovaný zákon o léčitelství?          

Mohl by být velmi krátký. Především by měl stanovit, že léčitel je osoba bez zdravotnického vzdělání provádějící ovlivňování organismu léčené osoby metodami, které nebyly uznány za vědecké. Dále by měl stanovit, že léčitel musí vydat písemné prohlášení o doporučeních, o svém postupu a o výsledcích, kde budou jasně vyznačeny cíle postupu. Toto prohlášení by měl nemocný u sebe. Záznam musí obsahovat souhlas nemocného s použitím nevědecké metody.

Zdroj: https://www.tribune.cz/clanek/43185-odpovednost-lecitelu-by-mel-zajistit-zakon (online 23.5.2018)

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s. plně souhlasí s pravidly, které jsou v plánu.

Všem členům a přátelům doporučujeme vztah s klienty budovat pečlivě a písemnou dokumentaci mít v pořádku. Neléčime, to může dělat pouze lékař! Doporučujeme a snažíme se klientovi pomoci!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Domácí semináře – MUDr. Jonáš

DOMÁCÍ SEMINÁŘE – proběhlo

Zájemci a příznivci Originální řízené detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše ® budou s tímto novým systémem seznamováni prostřednictvím lektorů, kteří budou MUDr. Josefem Jonášem školeni na tzv. Domácích seminářích.

TERMÍNY
Semináře budou probíhat vždy v pátek odpoledne od 14.00 – 17.00 hod.
na adrese pracoviště – Orlická 9, Praha 3, II. poschodí.
kapacita- cca 10 lidi – další termin semináře prozatím nemáme naplánovaný

UPOZORŇUJEME, že tyto Domácí semináře MUDr. jsou určeny pouze pro již praktikující detoxikační poradce a terapeuty, nikoliv pro laickou veřejnost!!
Začínající terapeuti mají možnost se přihlásit do rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu na stránkách http://asociace-tdp.cz/vzdelavani/

sprej

MUDr. Josef Jonáš – novinka

MUDr. Josef Jonáš oznamuje, že založil společnost MARION s.r.o., která se bude zabývat vývojem, rozvojem a šířením originálních myšlenek řízené detoxikace člověka, v zájmu uchování či navrácení zdraví.
Společnost Marion s.r.o. vyvinula přípravky pro systematickou detoxikaci podle výsledků výzkumu MUDr. Josefa Jonáše. Tyto přípravky uvede na trh postupně tak, aby byla od června 2018 do podzimu 2018 k dispozici kompletní sestava, kterou MUDr. Josef Jonáš považuje za důležitou a jenž pokryje celou škálu toxinů.

APLIKAČNÍ FORMY PŘÍPRAVKU

  • SPREJE

  • KAPSLE

FORMA BALENÍ A ROZESÍLÁNÍ: 1 balení obsahuje 6 kusů (možnost rozesílání i jednotlivě po 1 kusu)

PRVNÍ SÉRIE DETOXIKAČNÍCH PŘÍPRAVKU- ČERVEN 2018!

NEDOPORUČUJEME KOMBINACI S JINÝMI DRUHY DETOXIKACÍ!

Bližší informace a ceny zde: http://marion-jj.cz/aktuality/oznameni-novinka/

SPREJE:

Acid sprej – odstraňuje biogenní soli

Tox sprej – odstraňuje toxiny vzniklých dysmikrobií

Bor sprej – borelie

Tens sprej – stres

Ver sprej – viry

Met sprej – toxické kovy

Resys sprej – dýchací cesty

Corcirk sprej – srdce

Urcirk sprej – ledviny

Col sprej – střevní dysmikrobie

Hepcirk sprej – játra

KAPSLE:

Anti-Anti B – kapsle s kulturou laktobacilů, obnovují střevní mikroflóru

Agil-Tox – určené k odstranění biogenních solí v organismu

Součástí celého systému Originální řízené detoxikace MUDr. Josefa Jonáše je také elektronický přístroj Marion!  Tento komplet celý Originální detoxikační systém považuje MUDr. Josef Jonáš za velmi účinný, neboť vede k odstranění škály toxinů způsobujících různé dysfunkce našeho organismu. 

Asociace ATaDEP sleduje novinky v oblasti řízené detoxikace MUDr. Josefa Jonáše a proto všem členům a přátelům doporučuje sledovat web ATaDEP a FB ATaDEP nebo web www.marion-jj.cz kde naleznete všechny novinky Originální řízené detoxikace MUDr. Josefa Jonáše.

mimořádná VH členů ATaDEP ve Vrbicích

Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců

 

Datum a čas konání: sobota, 2. 6. 2018, v 10.30 hod.

Místo konání:  Penzion Vrbice, 691 09 Vrbice 54

(výjezdové zasedání členů a přátel ATaDEP)

 

Program:   Změna čl. 1 Název Asociace v stanovách.

Valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu Spolku, se může zúčastnit a hlasovat na ní každý člen činný a přispívající. Valná hromada tak představuje jedinečnou možnost, jak uplatnit vaše členská práva, ovlivnit směřování Spolku na další období, kandidovat do orgánů Spolku, předkládat návrhy, stížnosti, připomínky apod. Proto si jí určitě nenechte ujít!

Těším se na setkání s Vámi!  

 

Denisa Pitnerová, BA (Hons)                                                                V Praze dne 11. 5. 2018

předsedkyně představenstva

 

Upozorňujeme členy ATaDP z. s., že v případě, kdy nebude po zahájení VH v sále přítomna nadpoloviční většina všech členů, odročí předseda VH o 30 minut a po 30 minutách svolá předseda náhradní valnou hromadu s nezměněným programem.

 

Oznámení – inovovace Activ-Col

Ptáte se nás a posíláte nám foto, tudiž odpovídáme: Asociace oznamuje všem členům a přátelům, nemáme žádné informace, které se týkají inovovacích uvedeného preparátu Activ-Col.

MUDr. Josef Jonáš od března 2018 ukončil veškerou spolupráci  s firmou Joalis tudiž vám nemůžeme poskytnout informace včem inovace spočívá.

Děkujeme za pochopení!