10 od WHO

10 největších zdravotních hrozeb pro rok 2019 podle WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila seznam deseti hrozeb pro rok 2019. Mezi ně patří například znečištění ovzduší, ebola, epidemie nebo odmítání očkování. Bude také zahájen pětiletý strategický plán, jehož cílem je zajištění možnosti lepšího zdravotního pojištění, zlepšení zdraví a blahobytu nebo ochrana obyvatel před zdravotními mimořádnými událostmi.

Svět se v posledních letech potýká s mnoha problémy, které ovlivňují zdraví člověka. Jedná se například o obezitu, spalničky, změnu klimatu nebo různé humanitární krize. WHO představila nový pětiletý strategický plán.

Cílem jsou tzv. tři miliardy: navýšení přístupu k lepšímu zdravotnímu pojištění pro miliardu lidí, navýšení ochrany před mimořádnými událostmi ohrožující zdraví pro miliardu lidí a zlepšení blahobytu a zdraví pro miliardu lidí.

Světová zdravotnická organizace také zveřejnila seznam deseti zdravotních hrozeb, kterým budeme v roce 2019 čelit.

Znečištění ovzduší a změna klimatu

Za největší zdravotní hrozbu považuje WHO znečištění ovzduší a změnu klimatu. Devět z deseti lidí podle organizace denně dýchá znečištěný vzduch. Do dýchacích cest a oběhového systému se nám dostávají mikroskopické znečišťující látky, které nám poškozují srdce, mozek a plíce. Lidé mohou častěji trpět rakovinou, onemocněním plic nebo mrtvicí.

Problémem mohou být emise z dopravy, průmyslu a zemědělství. Znečištěné ovzduší také přispívá ke změně klimatu. Očekává se, že mezi lety 2030 – 2050, změna klimatu zabije o více než 250 tisíc lidí ročně.

Nepřenosné nemoci

Další problémem je stálý nárůst nepřenosných nemocí, jako je cukrovka, srdeční choroba nebo rakovina. Tyto nemoci způsobují úmrtí více než 70 % lidí na světě, tedy 41 milionů lidí. Podle WHO nemoci způsobuje nedostatek pohybu, kouření, alkohol, znečištěné ovzduší nebo nezdravé diety.

Tyto faktory také přispívají ke vzniku psychických problémů, které se u poloviny případů objevují už ve věku 14 let a vedou až k sebevraždě.

WHO se chce také letos zaměřit na spolupráci s vládami různých států, aby se globálně zlepšila fyzická aktivita o 15 % do roku 2030.

Globální pandemie chřipky

Organizace upozorňuje na možnost vypuknutí chřipkové pandemie, která může začít kdykoli a neví se, jak vážná by mohla být. WHO proto monitoruje koloběh virů chřipky, aby mohla odhalit potenciální pandemické kmeny. S organizací spolupracuje 153 institucí ve 114 zemí. Pokud se objeví nový kmen chřipky, WHO v rámci spolupráce se státy zajistí spravedlivý přístup k diagnostice a očkování především v rozvojových zemích.

Špatná základní péče

Přes více než 1,6 miliardy lidí žije v oblastech, kde kvůli přetrvávajícím krizím a špatné zdravotnické službě chybí přístup k základní péči. Zdraví matek a dětí se stále nezlepšuje. WHO bude pokračovat ve snaze zlepšit zdravotnický systém v těchto oblastech a kvalitní zdravotní služby.

Antimikrobiální rezistence (odolnost vůči antibiotikům)

Úspěchem moderní medicíny je vývoj antibiotik nebo antivirotik. Tyto léky však v poslední době ztrácejí účinnost díky nastoupení antimikrobiální rezistence. Bakterie, viry a paraziti začínají být na léky odolný.

Problémy jsou také při léčbě tuberkulózy, na kterou zemře každoročně 1,6 milionů lidí. V roce 2017 bylo až 600 tisíc případů rezistentních na nejúčinnější lék rifampicin. Odolnost vůči lékům vzniká především jejich nadměrných užíváním.

Ebola a další vysoce ohrožující patogeny

V Kongu v roce 2018 vypukla ebola, kterou onemocnělo více než milion lidí a desítky jich zemřelo. Proto WHO označila rok 2019 za rok, kdy budou připraveni na zdravotní krizové situace. Dále se organizace snaží identifikovat patogeny a nemoci, které by mohly způsobit mimořádnou zdravotní událost. Zaměřuje se především na ebolu nebo virus zika.

Slabá primární zdravotní péče

Primární zdravotní péče by měla být poskytována pro všechny a také cenově dostupná, aby si ji mohl dovolit každý a to po celý život. Některé země však tuto péči postrádají, jelikož nemají odpovídající zařízení, které by ji měly na starost.

Mezi primární zdravotní péči patří hygiena, péče o matku a dítě, správná výživa, dostatek pitné vody, léčba běžných nemocí nebo očkování.

Nesouhlas s očkováním

Stále větším problémem je odmítání nebo neochota podstoupit očkování, přitom je podle WHO jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout chorobám. Například spalničky se šíří globálně a vzrostly o 30 %. Lidé často nechtějí podstoupit očkování kvůli nedůvěře k vakcínám nebo zažívání nepříjemností během její aplikace.

Horečka dengue

Horečka dengue je přenášena komáry a její příznaky jsou podobné chřipce. Nemoc však může být smrtelná a až 20 % nakažených lidí zemře. Nejvíce případů začíná v období dešťů například v Indii nebo Bangladéši. Podle odhadů WHO je horečkou dengue ohroženo až 40 % světa.

HIV

HIV stále patří mezi největší zdravotnické hrozby. Sice dochází k pokroku v léčbě tohoto viru, avšak každý rok na nemoc umírají miliony lidí. Od začátku epidemie se už nakazilo více než 70 milionů lidí a 35 milionů jich zemřelo. V dnešní době žije na světě 37 milionů lidí s HIV.

Nejvíce jsou nakaženy mladé dívky a ženy ve věku 15 – 24 let, dále také transsexuálové, vězni nebo prostituti. WHO v roce 2019 bude spolupracovat se státy v rámci zavedení vlastního testování a snaze lépe informovat lidi nakažených virem HIV o možnosti jejich léčby.

zdroj: http://tn.nova.cz/clanek/10-nejvetsich-zdravotnich-hrozeb-pro-rok-2019-pripravte-se-na-ne.html (online 31.01.2019)

https://www.who.int/about/what-we-do/gpw-thirteen-consultation/en/

antibiotika_shutterstock_399544510.770x514

Vláda radí lékařům předepisovat méně antibiotik

Lékaři by měli omezit předepisování antibiotik na nezbytně nutné případy, bakterie jsou proti nim čím dál tím odolnější. To je hlavní myšlenka akčního plánu Národního antibiotického programu pro roky 2019–2022, který v pondělí schválila vláda.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) vláda bere vážně varování Světové zdravotnické organizace (WHO), že vzrůstající odolnost bakterií na antibiotika je závažný problém.

„V Evropské unii každoročně zemře 25 tisíc pacientů na nemoci způsobené rezistentními antibiotiky a náklady na jejich léčbu jsou 21,5 miliardy ročně. Lékaři by měli antibiotika předepisovat racionálně, jen v nezbytně nutných případech. Ne na virózy a chřipky, kde antibiotika neúčinkují,“ uvedl Vojtěch. Lékaře by měly podle něj víc hlídat pojišťovny.

obr. internet

Pokuste se využít sílu přírody! Dobrým pomocníkem k tomu Vám může být i kniha autorské dvojice MUDr. Josefa Jonáše a Jiřího Kuchaře s názvem Svět přírodních antibiotik.

Sám jsem jednal se zdravotními pojišťovnami o tom, že by měly předepisování antibiotik víc kontrolovat. Pokud některý lékař vybočuje z normálu, je třeba s ním pracovat,“ uvedl ministr.

Národní antibiotický program podle něj nabádá k větší osvětě nejen mezi lékaři, ale také mezi pacienty. „Jde o to, aby i lidé sami nevyžadovali předepisování antibiotik na všechny nemoci, což se bohužel někdy stává,“ řekl Vojtěch.

Zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/495781-vlada-radi-lekarum-psat-mene-antibiotik.html (online 29.01.2019) obr.: https://slideplayer.cz/slide/3029934/

image

Střevní ekosystém

Střevní ekosystém je pojem, který zdůrazňuje komplexitu a vzájemnou provázanost jednotlivých druhů mikroorganismů přítomných ve střevním traktu. V podobném významu, ale bez důrazu na komplexitu, se používá termín střevní mikrobiota nebo starší výraz střevní mikroflóra.

Velké množství vědeckých studií posledních 5 let podporuje názor, že střevní mikrobiom hraje důležitou roli v lidském vývoji a patofyziologii. Vědecké práce ukazují na skutečnou revoluci v prevenci a léčbě civilizačních a chronických chorob možnou úpravou střevní mikroflóry – střevního mikrobiomu. Bylo prokázáno, že střevní mikrobiom dokáže také ovlivnit naši náladu, chuť k jídlu, obezitu či vznik alergií.
Pojem střevní mikrobiom má poněkud jiný obsah. Jde o popis střevní mikroflóry vycházející z výsledků genetických analýz a charakterizující střevní mikrobiotu na základě výskytu specifických genových sekvencí nebo genových klastrů.


Claudia Campenellová je jednatřicetiletá zaměstnankyně jedné anglické univerzity a ve svém volném čase je dárkyní výkalů. „Někteří mí přátelé si myslí, že je to trošku divné, ale mě to netrápí,“ uvedla pro britskou televizi BBC. „Darování je velmi snadné, já ráda pomáhám vědeckému výzkumu. A tak jsem se ráda zapojila.“
Její výkaly, které jsou plné „hodných“ bakterií, pak budou transplantovány do střev nemocných lidí, kteří mají málo střevní mikroflóry, nebo ji mají nekvalitní.

Claudia Campenellová zřejmě patří mezi takzvané „super-dárce“ – tedy lidi, jejichž stolice obsahuje ideální kombinaci bakterií, které pomáhají s léčbou střevních zdravotních problémů.
Tomuto tématu se věnuje molekulární biolog Justin O’Sullivan, který pracuje na univerzitě v Aucklandu. Nedávno publikoval rozsáhlou práci, v níž popisuje, jak fascinující téma to je – a jak moc může tento druh transplantace pomoci nemocným. Podle jeho výzkumu je střevní mikrobiom pro každého člověka jedinečný – je stejně unikátní jako třeba otisky prstů.

Svět mikrobiomu
Názor, že lidé jsou chodící zoologické zahrady, by ještě před necelými deseti lety většina vědců považovala za poněkud přehnaný. Od té doby ale nastala změna, a fakt, že na každou lidskou buňku v těle připadá až 10 buněk jiných organismů, začíná být součástí učebnic.
Většina těchto buněk se nachází v našem tlustém střevě, které je považováno za nesmírně složitý ekosystém s biliony virů, bakterií, archeí a eukaryot (mezi ně patří prvoci, helminti a mikroskopické houby). Pro jejich označení se používá souhrnný pojem mikrobiom. Ten ale zahrnuje pouze bakteriální složku, která je doposud nejvíce prostudovaná a zdá se velmi důležitá.
Navíc tyto bakterie tvoří ekosystém, v němž reagují nejen mezi sebou navzájem, ale velmi důležitým aspektem jsou i vzájemná působení s hostitelským organismem, především jeho imunitním systémem.
Současné studium mnoha organismů střevního ekosystému, zejména bakteriálních komunit, ukazuje, že právě ty zastávají významnou roli v mnoha aspektech lidského zdraví, která byla donedávna přehlížena.
Tyto střevní organismy se považují za tzv. „staré přátele“, kteří osidlovali trávicí trakt člověka od samého počátku jeho evoluce, a zejména během první epidemiologické transmise (neolitické revoluce), kdy lidé změnili způsob života na usedlejší, začali se věnovat zemědělství a domestikaci zvířat.
Mnozí z těchto „starých přátel“ si vyvinuli s lidským organismem blízký, možná lze říci až symbiotický vztah, a začali ovlivňovat především náš imunitní systém, zvláště jeho vývoj v dětském věku a imunoregulaci v dospělosti. Jen bakterií v lidském mikrobiomu je 1014, celý váží asi půl kilogramu.
Jediným dnešním kritériem je zdraví – dárci stolice musí být zdraví a nesmí přenášet žádné nemoci. Podle doktora O’Sullivana může být výhodné, když stolice obsahuje velkou rozmanitost mikroorganismů. Tento výzkum zveřejnil v odborném časopise Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
Popsal v něm, že právě větší množství druhů bakterií zatím vypadá jako nejdůležitější faktor v úspěšnosti transplantace, respektive v úspěšnosti přijetí tohoto transplantátu.
Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2714666-hledaji-se-super-darci-stolice-pri-transplantaci-jsou-az-dvakrat-uspesnejsi (on-line 26.1.2019)
https://www.infekce.cz/DPFMT18.htm (on-line 26.1.2019)
http://www.5pmedicine.com/sluzby/strevni-mikrobiom (on-line 27.1.2019)

all_kinds_of_minds_1935431280

Různé léky a duševní nemoci

Tři běžně užívané léky na kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes mohou pomoci v léčbě závažných duševních chorob, jako je schizofrenie, ukázala nová studie. Vědci z britské University College London, švédského Karolinska Institute a Univerzity Hong Kong se totiž rozhodli prozkoumat, jestli některé časté léky na fyzické zdraví mohou ovlivnit symptomy duševních chorob.

„Závažná duševní onemocnění včetně bipolární poruchy, schizofrenie a neafektivních psychóz jsou spojena s vysokou úmrtností a je těžké je léčit,“ konstatují podle Medical News Today autoři studie. „U mnoha léků byl přitom rozpoznán potenciál pro využití u těchto poruch,“ píše se v úvodníku studie.

Tým pod vedením Josepha Hayese z londýnské univerzity se rozhodl prozkoumat tři z nejvíce užívaných léků na tělesná onemocnění: statiny, které pomáhají na srdeční onemocnění a vysokou hladinu cholesterolu, dále blokátory kalciového kanálu určené k léčbě vysokého krevního tlaku a metformin, což je perorální antidiabetikum ze skupiny biguanidů.

K tomu, aby vědci zjistili, jaký mají léky dopad na duševní zdraví, použili data z reálného života. „Toto je první studie, která využívá velké populační datasety, aby srovnala užívání běžných léků a jejich dopad na lidi s vážným duševním onemocněním,“ říká Hayes.

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Patří zde způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční starosti. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor“, který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, protože se vyskytují v některých rodinách nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku. Tyto změny mohou způsobit léky, zranění nebo degenerace samotné mozkové tkáně.

Zdroje: http://www.zdravotnickydenik.cz/2019/01/mohou-bezne-leky-srdce-cukrovku-lecit-dusevni-choroby/ (online 22.01.2019)

https://www.cpzp.cz/clanek/2582-0-Dusevni-nemoci-a-jejich-priciny.html (online 22.01.2019)

obr.

Toxické mužství

Důležitým, skrytým rysem toxické maskulinity je podle některých psychologů strach a nejistota a to nejen v tom, že by muž mohl působit jako příliš slabý. Pokud se bude muž chovat příliš emocionálně a nebude dělat další věci, které dělají „skuteční chlapi“, může být ze společnosti snadno vyčleněný, uvažuje toxicky maskulinní muž. A tady začíná problém.

Článek byl publikovaný v časopise E15 dne 17. 01. 2019
mikroflora

Střevní mikroflóra

O tomto velice důležitém tématu mluvil i MUDr. Josef Jonáš v 2. díle  seriálu Detoxikace nové generace podle MUDr. Josefa Jonáše hovoří na téma Střevní dysmikrobie.

Dnes 16.01.2019 byl v časopise E15 publikovaný článek na téma Střevní mikroflóra.

V tomto díle představuje už i první přípravky z detoxikačního arsenálu firmy Marion. www.marion-jj.cz 

Doplňky stravy Marion můžete objednávat přes email: objednavky@marion-jj.cz

spreje: Marion Col, Marion Tox, Marion Bor, Marion Bcl, Marion Bak

kapsle: Anti-Anti B,  Agil-Tox

Pusťte si 2. díl seriálu: Detoxikace nové generace – střevní dysmikrobie 

image

Žaludek a trávení

Žaludek je velmi citlivý na působení léčivých rostlin snad i proto, že vnitřně užívané rostliny setrvávají určitou dobu v tomto trávicím orgánu. Každý den žaludek vyrobí okolo čtyř litrů žaludečních trávicích šťáv, které se skládají především z vody, kyseliny chlorovodíkové, pepsinu, mukoproteinů a antianemický faktoru (pomáhá vstřebávat vitamin B12). Mnoho léčivých rostlin zvyšuje tvorbu žaludečních šťáv bez podráždění sliznice žaludku, čímž podporují a posilují všechny trávicí procesy.Většina rostlin působí přímo na vnitřní sliznici žaludku. Některé rostliny žaludek neutralizují, např. mrkev. Blahodárně mohou působit i bylinné čaje.

Pár pomocníků na žaludek a trávení zde:

Heřmánek

Vyzkoušejte heřmánkový čaj s fenyklem. Lžíci heřmánku a půl lžičky fenyklu zalijte vroucí vodou a nechte patnáct minut louhovat. Vašemu žaludku zaručeně uleví.

Sléz a meduňka

Sléz má ochranné vlastnosti na sliznice poškozené zánětem, meduňka zase uklidňuje. Čaj si připravte ze lžičky slézu maurského a lžičky meduňky, přelijte 250 ml vody a nechte pět minut louhovat.

bylinky a žaludek (obr. internet)

Puškvorec

Popíjejte nálev z kořene puškvorce nebo žvýkejte přímo jeho kořen. Nálev připravíte zalitím třech lžiček kořene půl litrem studené vody. Nechte čtyři hodiny vyluhovat. Před pitím lehce ohřejte.

Máta peprná

Mátový čaj vám dodá energii, a navíc reguluje trávení. Žaludku uleví a zklidní ho. Můžete si z ní připravit čaj nebo mátový olej. Do sklenice napěchujte lístky máty, zalijte kvalitním olejem, pak sklenici uzavřete a nechte pět dní odstát v teple. Poté nechte překapat a vypijte.

Zázvor

Vynikající na podrážděný žaludek a nevolnost. Blokuje práci nervových zakončení, takže se vám přestane zvedat žaludek. Ulevuje i při bolestech a migréně.

Mrkev

Pokud vás trápí pálení žáhy, nejlepším lékem je najemno nastrouhaná mrkev. Důkladně ji rozkousejte a snězte.

Banány

Lehce kloužou do krku a jsou snadno stravitelné. Pomáhají přirozenému koloběhu střev a podráždění žaludku účinně zklidní. Dávejte si ale pozor, aby byly žluté a zralé. Zelené by vám mohly uškodit.

Brusinky a borůvky

Na bolest žaludku jsou výborné. Dají se konzumovat syrové, a k dostání jsou ale i sušené. Stačí hrst brusinek hodit do vody, uvařit, brusinky sníst a vypít vodu, ve které se vařily. Stejně tak můžete postupovat s borůvkami, které taky umí zklidnit žaludek.

Brambory

Jsou výbornou volbou při žaludečních potížích. Jak uvařené v osolené vodě, tak upečené ve slupce na sucho. Neutralizují žaludeční kyseliny a pomáhají sliznici žaludku vytvořit jejich žaludeční film. Obsahují přírodní látky, které žaludek zklidní.

Rýže

Skvělým lékem je rýže bílá, uvařená doměkka. Váš rozbolavělý žaludek pohladí. Pokud to snesete, vypijte trochu vody, ve které jste rýži vařili. Ta se podává také pacientům po zánětu střev a žaludku.

Česnekové víno

Vyzkoušejte ho na bolest žaludku. Připravte si dvacet stroužků česneku, oloupejte je, rozdrťte, přidejte šťávu ze tří citrónů, vše zalijte litrem převařené studené vody a dejte na noc do chladu. Ráno přeceďte, promíchejte s medem, a vypijte.

Jablka

Patří mezi jídla, které pomáhají na všechno včetně bolavého břicha. Na rozbolavělý žaludek je dobré je konzumovat najemno nastrouhané. Mají stejné účinky jako banán.

Papája

Při zažívacích potížích pomáhá i toto exotické ovoce. Její konzumace podporuje zažívání, upravuje poruchy trávení. Enzymy v papáji pomáhají rozkládat bílkoviny a uklidňovat žaludek tím, že vytvářejí zdravé kyselé prostředí. Prodává se i ve formě tablet.
Zdroj: www.ahaonline.cz (on-line 05.01.2014);
www.rehabilitace.info (on-line 30.09.2015)

inkontinence

Močová inkotinence

Inkontinence (samovolný únik moči) určitě není téma, o němž bychom rádi diskutovali v kavárně či ve společnosti, ovšem tento problém trápí překvapivě velké množství lidí a to jak ženy tak i muže.
„Nejlepší způsob, jak řešit problém, je chovat se tak, aby problém vůbec nenastal!“ říká  prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Proč dochází k inkontinenci?

Příčin inkontinence je mnoho, a proto se nejedná o problém nikterak vzácný.

  • Poškození nervového systému – pokud je z nějakého důvodu narušena komunikace mozku s močovým měchýřem, je důsledkem jeho zhoršené ovládání. Z neurologických onemocnění, jejichž průvodním znakem je močová inkontinence, jmenujme např. Parkinsonovu chorobu, mozkovou mrtvici, roztroušenou sklerózu nebo poranění či jiné poškození mozku nebo míchy. Rovněž pacienti s cukrovkou mohou mít vzhledem k postižení nervů problémy s udržením moči, navíc se diabetes vyznačuje produkcí velkých objemů moči, což zvyšuje riziko jejího unikání (starý název pro cukrovku je „úplavice cukrová“).
  • Onemocnění prostaty – u mužů je únik moči často příznakem nezhoubného zbytnění prostaty.
  • Obezita – únik moči je způsoben zvýšením nitrobřišního tlaku v důsledku přítomnosti velkého množství nitrobřišního tuku.
  • Menopauza – u žen v menopauze (v přechodu) dochází k hormonálním změnám, které snižují citlivost v oblasti urogenitálního traktu, navíc s věkem oslabují svaly pánevního dna.
  • Těhotenství a porod – nastávající maminky mohou mít potíže s inkontinencí, protože miminko tlačí na močový měchýř, a poporodní inkontinence vzniká v důsledku dočasného oslabení svalů pánevního dna během porodu.
  • Věk a dědičnost – jako u všech onemocnění je i u močové inkontinence třeba počítat se zvýšením rizika s přibývajícími léty. To samé platí, pokud problémy trpí někdo z blízkých příbuzných.

Nestyďte se požádat lékaře o radu

Při obtížích s únikem moči se určitě svěřte svému lékaři. Přestože se jedná o problém poměrně rozšířený, stále zůstává velkým tabu. Ostych před odborníkem však není na místě.

Při problémech s únikem moči je samozřejmě velmi důležitá pečlivá hygiena.

Z pohledu celostní medicíny!

Samovolný a nekontrolovatelný únik moči se jeví jako velmi vážný problém současné civilizace v mnoha rozvinutých zemích. Dokladem toho může být i to, že pro heslo inkontinence nám nabízí internet více než milion citací, odborná vědecká databáze MedLine udává kolem 25 000 vědeckých publikací. Udává se, že v USA trpí touto poruchou asi 13 milionů obyvatel všeho věku a obou pohlaví, i když vyšší výskyt je pozorován u starší populace a častěji u žen. Domnívám se, že v tomto případě by měly jít stranou veškeré diskuse o vědeckosti či nevědeckosti zvolených přístupů. Neměli bychom čekat, až se problémy objeví a doufat na pomoc v pilulkách. Každý má možnost vyzkoušet si některý z alternativních postupů, které nemohou v žádném případě našemu tělu uškodit. Nejlepším způsobem je prevence – péče o pročišťování ledvin a močových cest alespoň dvakrát ročně, bylinné čaje i koupele a péče o stav energetického pole v oblasti podbřišku .

Bylinky, bylinky…
Byliny k přípravě léčivých čajíčků jistě už někdy doporučoval bylinář Pepa Zentrich. Zde uvedu pouze svoji oblíbenou kokošku pastuší tobolku. Popíjení čaje z kokošky radila na posílení svěrače močového měchýře známá rakouská bylinářka Marie Treben. V čaji ji však můžeme předávkovat a tak dávám přednost nálevu z nati kokošky do koupele – uvařím si zpravidla 2-3 hrstě byliny (je to rozšířený plevel a je škoda ho nevyužít) ve 2-3 litrech vody a naliji do vany. Posiluje svaly, hladké i kosterní.
Nedostatečná funkce svěrače močového měchýře má svůj základ v narušení funkce základní čakry v oblasti kostrče. Je to energetické centrum, které dodává tělu vitalitu.

Zdroje: www.drmax.cz/poradna/zivotni-styl/mocova-inkontinence-neni-jen-problemem-seniorskeho-veku

http://www.mojemedunka.cz/clanek.aspx/zdravi/clanek/o-cem-se-nemluvi–inkontinence

nezkreslená věda

NEZkreslená věda

NEZkreslená věda je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky, který vychází z výzkumných programů Strategie V21. Všemi díly provází nezaměnitelný komentář Pavla Lišky a ilustrace Tomáše Zacha.

O vývoji člověka

Jak funguje imunita

Když onemocní buňky

Proteosyntéza – od DNA k proteinu

Genetika

Metabolismus – o proměně látek

Kdo řídí lidské tělo