Cholesterol má v těle důležitou roli, ovšem v nadměrném množství škodí

Hladina celkového cholesterolu v krvi by se měla pohybovat maximálně do 4,5 až 5,00 mmol/l a LDL cholesterolu (zlého cholesterolu) do 3,00 mmol/l. U rizikovějších skupin, například osob s vysokým krevním tlakem, pacientů po infarktu nebo mozkové mrtvici či diabetiků, se mají pohybovat v hodnotách ještě o zhruba 1,00 mmol/l níže.
„Obecně ale platí, že nižší hladina cholesterolu je lepší než hodnota vyšší. Dokonce i při poklesu hodnoty LDL cholesterolu pod 1,00 mmol/l zůstávají plně zachovány základní funkce organismu,“ upozorňuje prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda České společnosti pro aterosklerózu.

Naprostým základem je zdravá životospráva no a dostatek pohybu!

Je proto dobré zaměřit se nejen na množství přijímaných potravin v průběhu dne, ale především na jejich složení a kvalitu. V neposlední řadě je třeba vědět, jak jednotlivé potraviny zpracovat.

Kdy jen prevence a úprava životního stylu nepomůže!

Pokud jedinec trpí familiární hypercholesterolemií (FH), což je dědičné metabolické onemocnění, které způsobuje, že si tělo neumí LDL cholesterol v krvi zpracovat, pak pouhá prevence nestačí.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/cholesterol-ma-v-tele-dulezitou-roli-v-nadmernem-mnozstvi-ale-skodi-40252968