Výše příspěvků na rok 2019 číslo účtu: 2107036408/2700 Unicredit bank

Příspěvek pro členy - poradce a ambasadoři
1 500 Kč
Příspěvek pro členy - základní
2 000 Kč

Principy členství

 • a) Náplní činnosti ADP je vzdělávání v oblasti celostní medicíny, klasické medicíny, v „metodě“ a činnostech a oblastech souvisejících. 

 • ADP rozlišuje čtyři kategorie členství: 1) člen - základní (nyní přítel ADP),   2) člen-poradce, 3) člen - ambasador, 4) člen - čestný.

 • Základním členem se zájemce stane přihlášením a úhradou ročního členského poplatku.

 • Členem - poradcem se stane základní člen po složení zkoušek a po prokázání provozování vlastní praxe „metody“ po dobu dvou let a dále úspěšný absolvent kurzu ADEPT.

 • Členem ambasadorem je člen provozující školitelskou činnost v ADP
 • b) Formou vzdělávaní je kurz nebo jednotlivé tématické přednášky
 • c) Náplní činnosti členů - poradců je kromě bodu 3a) propagace „metody“, provozování této „metody“ ve vlastní praxi a obecné šíření principů „metody“.

 • d)      Náplní činnosti členů - ambasadorů je poskytnout základní úroveň znalostí o „metodě“ novým zájemcům o provozování metody ve vlastní praxi, a to školením v Základním kurzu o metodě

 • e) Všichni členové mají právo účasti na vzdělávacích akcích ADP za snížené ceny
 • f) Ceny jednotlivých vzdělávacích akcí ADP se stanovují z ceny určené veřejnosti. Z této ceny se odečítá 15% pro základní členy (přátelé), 25% pro členy - poradce a 35% pro členy - ambasadory.
 • Členové - základní, poradci a ambasadoři jsou povinni platit roční členské příspěvky.

Přihlášení/odhlášení k členství

Odeslaním přihlášky udělujete ADP souhlas s uchováváním vašich osobních údajů.

O ochraně osobních údajů se můžete dočíst zde. Před podáním přihlášky jako nový člen si prosím pročtěte tyto podmínky. Pro nové přátele jsou podmínky uvedeny zde.

Nový člen - poradce

Přihláška pro nové členy - poradce 

Nový člen - základní

Přihláška člen - základní (nyní přítel)

Odhlášení

Odhláška z ADP