Divertikulóza (přesněji divertikulóza tračníku) je název pro poměrně častý stav, kdy se v tlustém střevě vyskytuje velké množství výchlipek, kterým říkáme divertikly. V mnoha případech bývá zcela bezpříznaková a postiženému nemusí způsobovat žádné vážnější potíže či komplikace. Vzniklé divertikly v střevě tedy nemusejí hned ovlivnit zdravotní stav pacienta. Jedinec o jejich existenci ani nemusí vědět. V některých případech, kdy je průběh onemocnění o něco komplikovanější, však mohou tento problém doprovázet například křeče ve spodní části břicha, zácpa nebo naopak průjem či plynatost.

Příznaky divertikulózy, pokud se vyskytnou, mohou být však lehce zaměnitelné se symptomy mnohých jiných onemocnění trávicího traktu. Přítomnost divertiklů na stěně střev je přitom mnohdy náhodně zjištěna například při koloskopii. Přibližně u čtvrtiny pacientů s divertikulózou však mohou vzniknout i vážnější komplikace, přičemž nejčastější z nich je takzvaná divertikulitida. Jde o zánětlivé onemocnění, které vzniká při infekčním zánětu jednoho nebo více výdutí střeva.

Jak se onemocnění projevuje?
Při onemocnění může docházet ke vzniku hnisavých ložisek, čili abscesů či dokonce perforaci, tedy proděravění střevní stěny.
Divertikulitida bývá provázena bolestmi v podbřišku.
Dochází k poruchám vyprazdňování a ve stolici se objevuje krev.
Časté jsou nevolnosti či zvracení.
Dostavuje se pocit plnosti a ztuhlosti v oblasti břicha i zvýšená teplota.

Jaké jsou rizikové faktory?
Patří mezi ně strava chudá na vlákninu a obecně i nevhodné stravování.
Na vznik tohoto problému má vliv i obezita.
Svůj podíl viny nese i kouření, nedostatek pohybu a problémy s vyprazdňováním.
Výrazným rizikovým faktorem onemocnění je také věk. Divertikulózou ve zvýšené míře trpí převážně starší osoby.
Některé zdroje toto onemocnění řadí mezi civilizační choroby, které se vyskytují hlavně ve vyspělých zemích.

Jaká je léčba?
Léčba divertikulózy závisí na tom, jaký je její průběh. Pokud totiž u pacienta byly zjištěny divertikly, ale nezpůsobují žádné potíže, obvykle nepodstupuje žádnou speciální léčbu. Lékař může doporučit nějaká režimová opatření, například změnu stravovacích návyků. Vhodné je dbát na dostatek vlákniny i tekutin a snížit příjem smažených či kořeněných jídel. Organismu prospěje i omezení alkoholu či kofeinu. Jídelníček by měl sestávat z čerstvé zeleniny i ovoce a zapomínat se nesmí ani na pravidelnou pohybovou aktivitu. O nejhorších chybách, kterých se dopouštíme při očistě tlustého střeva a jiných orgánů, jsme psali zde.

zdroj: časopis InStyle