financování

Číslo našeho transparentního účtu: 2107036408/2700 - Unicredit bank

Jednorázově

Na náš účet můžete kdykoliv zaslat jednorázový finanční dar

Pravidelně

Oceníme i malé pravidelné částky, např. formou trvalého měsíčního příkazu k úhradě.

Materiálně

Oceníme i materiální pomoc ( kancelářské potřeby, zakoupení odborných publikací, sešitů ).

Propojte nás

Možná je ve Vašem okolí někdo, o kom si myslíte, že by se mohl stát soukromým či firemním dárcem naší organizace.

Ať se rozhodnete pro jakoukoliv formu, kontaktujte nás

O využití Vašich peněžních darů vás budeme rádi informovat. S veškerými finančními i nefinančními dary je nakládáno v souladu se zákonem o účetnictví.

Pourová Markéta

Pufrová Kamila

Šteflová Maneca

MVDr. Bilíková Jitka

Krajová Marta

Svobodová Alena, Janíčková Iva Marie Dolejšová – materiální dar – gravírované propisky s logem Institut vzdělávaní ADEPT – 100ks

 

Šteflová Maneca

Ing. Krejčová Radka

Dolejšová Marie Krajová Marta

 

Darovací smlouva

Obratem Vám vystavíme darovací smlouvu.

Daňový odpočet

Dar si můžete uplatnit jako odpočet v daňovém přiznání!

Číslo účtu

2107036408/2700 UniCredit Bank

Výroční zpráva

Naše aktivity byly řádně projednány a schváleny radou Asociace a též valnou hromadou. Čtěte ZDE.

Givt - Nestojí to nic navíc

Nakupujte ve svých oblíbených e-shopech, část peněz z Vašeho nákupu věnujte na charitu nebo podporu vaší oblíbené organizace.