Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

1. Správce osobních údajů, Společnost Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z.s., se sídlem Jesenského 2701, 390 02 Tábor, IČO: 22771433, zapsaná u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6888jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

- měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
- fungování webových stránek;
- marketingovým účelům.

2. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v této stránce na konci. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

4. Vznese-li subjekt námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

5. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

6. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

7. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- Společností BON 5 s.r.o., se sídlem Labská 217/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 241 51 017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183341
-Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
- Poskytovatelem služby Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA
- Poskytovatelem služby HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, Massachusetts, 02141, USA
- Poskytovatelem služby YouTube, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

8. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
- službou Google Analytics: ke statistickým účelům
- službou Cloudflare k systémovým účelům
- službou Hubspot k marketingovým účelům
- službou Youtube k marketingovým účelům

9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

systémová

__cfduid

Používána systémem Cloudflare ke zjištění důvěryhodného webového provozu

1 rok

hs-analytics.net USA

systémová

__cfduid

Používána systémem Cloudflare ke zjištění důvěryhodného webového provozu

1 rok

hs-scripts.com USA

systémová

__cfduid

Používána systémem Cloudflare ke zjištění důvěryhodného webového provozu

1 rok

hubspot.com USA

marketingová

__hssc

Shromažďuje statistická anonymí data o uživateli - počet návštěv, doba strávená na stránce, demografickou a geografickou lokaci a opuštění stránky

do uzavření okna prohlížeče

cookie z našeho webu (ČR)

marketingová

__hsscr

Shromažďuje statistická anonymí data o uživateli - počet návštěv, doba strávená na stránce, demografickou a geografickou lokaci a opuštění stránky

do uzavření okna prohlížeče

cookie z našeho webu (ČR)

marketingová

__hstc

Shromažďuje statistická anonymí data o uživateli - počet návštěv, doba strávená na stránce, demografickou a geografickou lokaci a opuštění stránky

2 roky

cookie z našeho webu (ČR)

marketingová

__ptq.gif

Posílání dat o zařízení a chování uživatele na marketingovou platformu Hubspot. Sledování uživatele napříč zařízeními a marketingovými kanály.

do uzavření okna prohlížeče

hubspot.com USA

marketingová

hubspotutk

Uchování stop chování uživatelovy identity. Tato cookie je posílána na marketingovou platformu Hubspot na shromažďovací formulář a použito pro odstranění duplicity kontaktů.

10 let

hubspot.com USA

marketingová

__hs_opt_out

Uchování informace o zrušení sběru cookies pro Hubspot.

29 dní

Hubspot (USA)

 

 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt osobních údajů dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: gdpr@imcerny.com