Členové spolku na řádné valné hromadě, která se konala 18. května 2019 v Praze rozhodli nepokračovat v činnosti Asociace detoxikačních poradců a spolek dle bodu 1 písm. a) článku 12 Stanov spolku dobrovolně rozpustit ke dni 18. 05. 2019.

S tímto rozhodnutím všichni členové jednomyslně souhlasili, čímž naplnili ustanovení bodu 5, článku 7 stanov spolku a Asociace detoxikačních poradců může být zrušena. O likvidaci spolku jsou informované příslušné orgány.