Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců

 

Datum a čas konání: sobota, 2. 6. 2018, v 10.30 hod.

Místo konání:  Penzion Vrbice, 691 09 Vrbice 54

(výjezdové zasedání členů a přátel ATaDEP)

 

Program:   Změna čl. 1 Název Asociace v stanovách.

Valné hromady, jakožto nejvyššího orgánu Spolku, se může zúčastnit a hlasovat na ní každý člen činný a přispívající. Valná hromada tak představuje jedinečnou možnost, jak uplatnit vaše členská práva, ovlivnit směřování Spolku na další období, kandidovat do orgánů Spolku, předkládat návrhy, stížnosti, připomínky apod. Proto si jí určitě nenechte ujít!

Těším se na setkání s Vámi!  

 

Denisa Pitnerová, BA (Hons)                                                                V Praze dne 11. 5. 2018

předsedkyně představenstva

 

Upozorňujeme členy ATaDP z. s., že v případě, kdy nebude po zahájení VH v sále přítomna nadpoloviční většina všech členů, odročí předseda VH o 30 minut a po 30 minutách svolá předseda náhradní valnou hromadu s nezměněným programem.