Podmínky pro přátele ADP z. s.

 

- Přítelem ADP se může stát každý, kdo projeví zájem o řízenou a kontrolovanou detoxikaci podle metody MUDr. Josefa Jonáše a své zdraví, je ochoten se vzdělávat a dělat něco aktivně pro udržení své fyzické i psychické kondice.

- Účastníci ze zahraničí se mohou stát pouze přítelem, nikoliv členem.

- Přítel ADP je povinen zaplatit roční poplatek určený valnou hromadou pro přátele.

- Přítel má přístup na akce určené pro další vzdělávání přátel. Přítel bere na vědomí, že nemá přístup k přednáškám, které budou určeny pouze členům.

- Pokud se přítel ADP rozhodně požádat o členství může, tak učinit až po roce dalšího svého vzdělávání, které vede k jeho rozvoji jako detoxikačního poradce pro řízenou a kontrolovanou detoxikaci dle metody MUDr. Jonáše. Přítel ADP bere na vědomí, že pokud si podá přihlášku za člena, budeme se řídit podmínkami pro členy.

- Každý přítel pracuje pod vlastním jménem a svou provozovnu budu mít viditelně označenou.

- Přítel ADP bere na vědomí, že materiály, které mu budou dány jako studijní materiál pro rozvoj, není možno kopírovat ani nijak rozmnožovat bez souhlasu vedení asociace. Jakékoliv porušení podmínek vede k vyloučení z ADP a zároveň může být dán podnět na prošetření pro plagiátorství, jelikož by byl porušen zákon o autorství.

 

Prosíme všechny, aby tyto podmínky dodržovali, jelikož je to pouze v jejich zájmu. Podmínky pro přátele ADP jsou projednány a schváleny valnou hromadou.

 

Výhody pro členy:

- přednostní informace o kurzech, akcích a novinkách ADP a firmy MARION s.r.o.

- uveřejnění v seznamu ADP na webu asociacedp.cz jako přítel ADP

- slevy na akce pořádané ADP