Již teď se můžete přihlásit na další v pořadí 3. běh našeho rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu. Spolehlivý poradce by měl mít za sebou kvalitní vzdělání (doporučujeme státem uznané vzdělání v dané oblasti s platným dokladem o vzdělání), měl by to byt odborník, který vám pomůže hledat příčiny vašich potíží a možné cesty, jak je řešit. Měl by to být odborník, který bude registrován v Asociaci detoxikačních poradců. Klíče k uzdravené držíte v ruce pouze sami. Osvojit si dovednosti v používání schváleného zařízení a materiálů pro poradenství;

Přihláška zde: http://asociacedp.cz/vzdelavani/