Přihlášení proběhlo úspěšně.

Děkujeme.

 

Účastníci jsou povinni při registraci předložit kopii dokladu o zaplacení účastnického poplatku, na kterém bude uveden přidělený variabilní symbol. Ubytování není zajištěno. Pozvánka je závazná a nepřenosná a je nutné ji bezpodmínečně vzít s sebou. Případnou neúčast oznamte instruktorce včas písemně nebo telefonicky.

Platební údaje:

Číslo účtu: 2107036408/2700 UniCredit Bank
VS – Beseda MUDr. Cimický: 20170804
VS – Přednáška JUDr. Telec: 20171305
Cena akce: 500Kč/osoba
Senioři z Život 90 z.u. mají vstup zdarma

V ceně semináře je také lehké občerstvení.