V sobotu 8. dubna se od 10. hod. dopoledna konala v pražském Divadle U Valšů beseda se známým a věhlasným psychiatrem MUDr. Janem Cimickým. Besedu pořádala Asociace terapeutů a detoxikačních poradců, která si prostory v tomto krásném, historickém domě v centru Prahy pronajímá na besedy a semináře častěji.
I přes to, že se jednalo o sobotní dopoledne – a část odpoledne, kdy většina lidí už tráví víkendy na svých chatách a chalupách, účast byla poměrně hojná. A ti, kteří dali panu doktoru přednost před zahradničením, rozhodně nelitovali. Ostatně i sám pan Cimický dal tuto sobotu přednost účasti na besedě před pobytem na zahradě, jak se v úvodu vyjádřil.

Besedu zahájila a průběh moderovala dobrovolnice Asociace, Alexandra Stušková, která i přes zkušenosti v moderování byla tentokrát malinko nervózní, protože o psychiatrech se traduje, že dokážou v člověku číst jako v knize a ihned ho očima zrentgenují. To ji tento známý psychiatr vzápětí vyvrátil slovy, že jde jen o hloupou pověru, čímž ji uklidnil a mohlo se začít.

MUDr. Jan Cimický s A. Stuškovou na pódiu divadla – krátká videoukázka z besedy


hlediště publika bylo takřka zaplněné

na besedu přišli členové a přátelé Asociace, organizace Život 90 a také veřejnost

Samozřejmě nechyběla ani předsedkyně ATaDEP Denisa Pitnerová, která se v polední přestávce nechala s panem doktorem Cimickým vyfotografovat.

MUDr. Jan Cimický s předsedkyní ATaDEP Denisou Pitnerovou


a tady ještě společná fotografie s detoxikačním poradcem PhDr. Miroslavem Mikuláškem

POZN. Tato fotografie bude se svolením MUDr. Cimického použita do knihy autorů PhDr. Miroslava Mikuláška a Alexandry Stuškové. Kniha ponese název: Kdo si věří, s rakovinou zápasit může. Jde o životní příběh PhDr. Miroslava Mikuláška, jenž byl doslova prolezlý rakovinou a lékaři mu dávali půl roku života. Je tu už desátý rok od stanovení diagnózy – zdravý – a žije. Kniha vyjde letos na podzim.

Ale zpátky k MUDr. Janu Cimickému. Ten byl v dopolední pauze v obležení žen a s úsměvek rozdával fotografie s podpisem.


MUDr. Jan Cimický při podepisování

Dopolední část besedy se nesla spíše v pracovním duchu, to znamená, že pan doktor Cimický povídal o své práci psychiatra, o rozdílech v péči ambulantní a lůžkové, rozebíral psychické poruchy, jejich příčiny a léčbu, došlo i na léčbu akupunkturou, kterou MUDr. Jan Cimický u nás začal používat jako jeden z prvních.

Odpolední část byla víceméně oddychová. Pan doktor vzpomenul na svoje historky z natáčení, s jakými významnými osobnostmi, nejen hereckými, se setkal. Velmi dojemná byla například historka o jeho setkání s králem komiků Vlastou Burianem, veselé byly příhody v souvislosti se spisovatelkou Marií Majerovou, pan doktor Cimický vzpomenul také na své dávné přátelství s MUDr. Josefem Jonášem, který působil dvacet let jako primář psychiatrického oddělení, takže bodejť by se tito dva pánové neznali.


MUDr. Jan Cimický vzpomíná na setkání s významnými osobnostmi

V závěru besedy čekalo všechny zúčastněné milé překvapení, když pan doktor Cimický odrecitoval poezii, neboť jak známo, je uznávaným milovníkem, znalcem, překladatelem z francouštiny a také autorem několika básní. Sklidil velký aplaus a fanynky se pak jen hrnuly…

Až do divadelní šatny se dostala terapeutka Ivetka Ondroušová, se kterou si Mistr Cimický „zatančil“.
A my jsme tak rádi, že nejen publikum mělo z besedy krásný pocit, ale i Mistrovi bylo do tance 🙂


foto ze zákulisí…

Děkujeme MUDr. Janu Cimickému za krásné – poučné i zábavné povídání.
 www.modra-laguna.cz

Děkujeme všem za účast a NEZAPOMEŇTE – za měsíc,
13. května, od 10.00 hod. opět v Divadle U Valšů – proběhne Seminář s Prof. JUDr. Ivo Telecem

Text a foto: Saša Stušková