V sobotu 8. září proběhlo zahájení II. ročníku rekvalifikačního kurzu Výživového poradce. Akreditaci udělilo MŠMT ČR. Tento kurz pořádá Asociace detoxikačních poradců pod vedením předsedkyně Denisy Pitnerové.
Výuka byla zahájena, a bude i nadále probíhat, v reprezentačních prostorách firmy Marion s.r.o. Studenti (tentokrát samé studentky) byly „učebnou“ nadšeny. Jak známo, prostředí dělá hodně a pokud se v něm člověk cítí dobře, lépe také vnímá a vstřebává myšlenky, které se mu předkládají. Ovšem nejen prostory, ale i přednášející lektoři mají velkou zásluhu na tom, aby svůj bohulibý záměr uskutečnili. Tím záměrem je úspěšné dokončení rekvalifikačního kurzu, kladoucím si za cíl neustále vzdělávat budoucí i stávající detoxikační poradce, šířit jejich prostřednictvím cestu zdravého životního stylu, zabývat se nemocemi, zejména jejich příčinami, ale co je podstatné, seznamovat se také s vývojem a novinkami v oblasti detoxikační metody. Jen kvalifikovaný poradce je pak vůči těmto změnám připravený a nemůže ho nic zaskočit.


prostory firmy Marion poslouží k výuce


„dívčí třída“ 

Plné ruce práce měla před zahájením kurzu předsedkyně Asociace Denisa Pitnerová, která se pak následující den jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v „paní ředitelku“. V úvodním proslovu všechny přítomné přivítala, seznámila je s programem výuky a popřála jim hodně štěstí, přinejmenším tolik, kolik měli „studenti“ předchozího ročníku. http://asociacedp.cz/reportaz-ze-zahajeni-rekvalifikacniho-kurzu/


Denisa Pitnerová jako „školačka“ za stolem


… a tady už předsedkyně Asociace, „paní ředitelka“ Pitnerová při úvodním proslovu 

Stejně jako vloni, i letos byla první přednášející lektorkou Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. Téma přednášky: Etika nejen ve zdravotnictví. Paní magistra průběh přednášky vtipně obohatila o videoukázky, týkající se…, jak jinak, etiky. Nebo etikety? Tyto dva pojmy si lidé často pletou a neví, který je který. Přítomné studentky už to ovšem ví 🙂


přednášející Mgr. Pavla Povolná 

Následující fotografie by se dala nazvat „tři učitelky v akci“. Upřesníme to.  Paní ředitelka (předsedkyně) D. Pitnerová, přednášející lektorka P. Povolná a imaginární paní učitelka z videoukázky. Jestlipak poznáte z jaké? V tomto díle populárního večerníčku se probírala právě etiketa. Měla by být vlastní dětem i dospělým.


„tři učitelky v akci“


předsedkyně Asociace ví, jak se podle etiky správně sedí, spokojeně sleduje proces přednášky


spokojeností vyzařuje i detoxikační poradkyně Maruška Dolejšová, účastnice kurzu a zástupkyně předsedkyně Asociace

Velmi nás potěšilo, že jsme na ruce jedné z účastnic kurzu viděli Marion. Elektronický přístroj, který patří k revolučním novinkám Originální detoxikační metody MUDr. Josefa Jonáše. http://marion-jj.cz/


s Marionem vždy a všude – i na přednášky

Seznam lektorů, přednášejících v II. rekvalifikačním kurzu, je oproti loňsku neměnný. Naleznete tak mezi nimi už známá jména: Aleš Povolný, téma přednášky: Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, Ing. Karek Bílek, téma přednášky: Mikrobiologie, Ing. Tomáš Dropa, téma přednášky: Toxikologie, či PharmDr. Dana Srpová, jejíž téma přednášky znělo: Fytoterapie – bylinky pro zdraví. Všichni jmenovaní přednášeli v prvních dvou dnech. Celý seznam přednášejících pak naleznete na  stránkách: http://asociacedp.cz/vzdelavani/.


vzadu u dveří se chystá na přednášku bezpečnostní technik Aleš Povolný


zajímavá přednáška se zapáleným mikrobiologem Ing. Karlem Bílkem


PharmDr. Dana Srpová podepisuje docházku na přednášce (obdoba indexu na vysoké 🙂

„Neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš!“ Kdo by neznal tuto známou hlášku z filmu Jáchyme, hoď ho do stroje. A co teprve „švestičky z naší zahrádky“ tedy od Hujera z filmu Marečku, podejte mi pero. „Je to marný, je to marný, je to marný…“ I na II. rekvalifikačním kurzu se našel hříšník. Ovšem s tak milým úplatkem, že ho snad ani úplatkem nazývat nemůžeme. „Studentka Skácelová“ si dala tu práci a upekla perníčky ve tvaru učebních pomůcek.
No řekněte, není to roztomilé?


studentka Skácelová klopí zrak studem, ale my se za tento úplatek opravdu nezlobíme 🙂

Jak patrno z fotografií, v obou výukových dnech panovala dobrá atmosféra, uvolněná nálada. Na druhou stranu je zcela pochopitelné, že chvílemi už toho bylo hodně. Vždyť nejde o studenty jako takové. Jde o mámy od dětí, o pracující ženy, které před a po studiu čekají ještě domácí práce, zaměstnání, starosti a povinnosti všedního dne.
O to víc vám všem fandíme!
Klobouk dolů před vaší odvahou a rozhodnutím vzdělávat se! Věřte, že se vám to v dobrém navrátí. Třeba už příští sobotu – 22. září na Olšance, kde uslyšíte přednášku toho „nejpovolanějšího lektora“, MUDr. Josefa Jonáše.


II. ročník rekvalifikačního kurzu Poradce pro výživu 2018/2019

text a foto: Saša Stušková