Jak už bylo předesláno, v sobotu 9. září 2017 se konalo zahájení prvního rekvalifikačního kurzu Výživového poradce. Akreditaci udělilo MŠMT ČR. Tento kurz pořádá Asociace terapeutů a detoxikačních poradců ATaDEP pod vedením předsedkyně Denisy Pitnerové. Ta, jak známo, co si vezme do hlavy, to také uskuteční. Na druhou stranu nutno podotknout, že její plány a záměry jsou velmi záslužné. Na otevření kurzu se velmi pečlivě připravovala. Mimo jiné sjednala přednášky renomovaných odborníků, kteří vybraným tématem „studenty“ jistě zaujmou.

Denisa Pitnerová je už dlouhá léta také osobní asistentkou MUDr. Josefa Jonáše, zakladatele detoxikační medicíny u nás a zastánce přírodní medicíny. Metoda doktora Jonáše se s velkým úspěchem šíří mnoha cestami a jednou z nich je právě i ta asociační. Cílem rekvalifikačního kurzu je budoucí i stávající detoxikační poradce neustále vzdělávat, nenechat je tzv. usnout na vavřínech. Poněvadž životní styl, strava, návyky, ale i nemoci, příčiny, a v neposlední řadě prevence i samotná detoxikační metoda MUDr. Josefa Jonáše, to vše prochází neustálým vývojem a změnami. A jen kvalifikovaný poradce je pak vůči těmto změnám připravený a nemůže ho nic zaskočit.


MUDr. Josef Jonáš se svou osobní asistentkou Denisou Pitnerovou na jedné z přednášek (v pravém rohu se nejedná o chybu fotografie, ale světelnou projekci))


Přípravy na kurz…, hlavně, aby nic nechybělo

I přes malinkou počáteční nervozitu, zahájení prvního ročníku rekvalifikačního kurzu, jehož garantem je zkušená detoxikační poradkyně Radka Krejčová, proběhlo zcela bez problému. Předsedkyně (od toho dne pro mnohé „paní ředitelová“ :-)) Denisa Pitnerová všechny zúčastněné srdečně přivítala a seznámila s nezbytnými informacemi, týkajícími se průběhu celého, nadcházejícího kurzu. Na „studentské židle“ zasedl plný počet přihlášených účastníků, mezi nimiž bylo vidět staré i nové tváře. Staré samozřejmě ve smyslu zkušeností, ne stáří, poněvadž v tomto případě jde o věkově rovnocenné „prvňáčky“ 🙂
Prvním přednášejícím byla Mgr. Pavla Povolná, Ph.D. Téma přednášky znělo: Etika nejen ve zdravotnictví a paní magistra toto téma pojala už v úvodu velmi výstižně, když vyzvala všechny přítomné, aby se každý z nich jednotlivě představil a něco o sobě krátce řekl. Kde pracuje, co ho zajímá, co ho vedlo k přihlášení do kurzu. Během tohoto představení se tak „spolužáci“, kteří se doposud neznali, mohli nejen lépe poznat, ale také se dozvědět spoustu zajímavostí. Určitě nikomu neušlo, že ve spojitosti s důvodem studia velmi často padlo jméno MUDr. Josef Jonáš, neboť jde o člověka, který se vlastně vzdělává po celý život. Důkazem jsou jeho neustálé novinky v oblasti detoxikační medicíny.


Zleva: „paní ředitelová“ Pitnerová, Mgr. Pavla Povolná a garant kurzu – detoxikační poradkyně Radka Krejčová


Mgr. Pavla Povolná se představila a přednášku zahajuje slovy: „Tak mi i vy o sobě něco řekněte.“


Maminku na mateřské dovolené dovedly na kurz mimo jiné i osobní zkušenosti s detoxikační metodou MUDr. Josefa Jonáše 


Na studentské židle usedly zkušené terapeutky i začínající zájemci…

Kvůli dodržení počtu hodin, kurz začínal už v osm hodin ráno. Zejména ti, kteří přijeli zdaleka, se probírali pomaleji, ale přednáška Mgr. Povolné a vycházející sluníčko nakonec všechny probralo natolik, že v polední pauze už všichni vykouzlili úsměv na první společné – školní fotografii 🙂 Prosluněné terase neodolala ani Mgr. Pavla Povolná a vyfotila se společně se svými posluchači.  


První společná – školní fotografie…

Po polední pauze následovala přednáška o Bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – BOZP, které se ujal bezpečnostní technik Aleš Povolný. V souvislosti s tímto tématem dostával řadu dotazů, což je dobře, poněvadž jde o téma, které by mělo být všem známé a srozumitelné. Co přítomné dámy tak rozesmálo, není známo, ale ony určitě vědí 🙂


Přednáška bezpečnostního technika Aleše Povolného 


Co asi přítomné dámy tak rozesmálo? 

Po bezpečnosti práce následovalo krásné téma o bylinkách. Fytoterapie – bylinky pro zdraví. Přednášela PhamDr. Dana Srpová, kterou už někteří znají také z přednášky na letním kurzu ve Žďáru nad Sázavou. Toto téma se dá však probírat pořád a je stále aktuální. Bylinky versus umělá léčiva, stále je co poznávat, co objevovat, co porovnávat, co soudit…


Bylinky jsou krásné téma… přednáší PhamDr. Dana Srpová

První, sobotní den kurzu dopadl dobře. I když jistě tunaveni počtem strávených hodin a množstvím nových informací, „studenti“ už se pomalu připravovali na den nedělní.

Na neděli 10. září byli pozvání lektoři také s velmi zajímavými tématy. První přednáška začínala opět v osm hodin a týkala se dost závažného tématu. Toxikologie. Přednášel Ing. Tomáš Dropa. Toxikologie ve zkratce pojednává o vztazích mezi chemickou látkou a jejím toxickým účinkem na živý organismus. Jedná se tudíž o téma pro detoxikační poradce velmi zásadní a důležité. Samozřejmě nechyběl ani prostor pro dotazy.


Ing. Tomáš Dropa přednáší o Toxikologii

Posledním přednášejícím prvního víkendového kurzu byl Ing. Karel Bílek, PhD., jehož oborem je Mikrobiologie a Imunologie. Téma opět velmi zajímavé. Ing. Bílek přednášel tak poutavě, že si ani nevšiml ubíhajícího času. A přednášel by možná ještě i v pondělí. 🙂 Jenže to už jste vy, milí „studenti“ byli každý na svém pracovišti, ve svých domovech, v místech, kde zahajujete svůj pracovní týden.


Hodina (hodiny) Mikrobiologie a Imunologie.. … dejme kolovat 🙂


Ing. Bílkovi se ani nechtělo domů 🙂

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců si velmi váží vašeho zájmu a účasti na prvním rekvalifikačním kurzu Výživového poradce 2017/2018. A i když se vám teď možná některým zdá, že je toho hodně, že to „nedáte“, věřte si! Dáte to! A bude to ve prospěch váš, vašich klientů a k velké radosti MUDr. Josefa Jonáše, zakladatele detoxikační metody a velkého zastánce zdravé výživy!

text a foto: Saša Stušková (která vám všem moc drží palce!)