Rozhovor s Mons. Ing. Miloslavem Fialou, klientem MUDr. Josefa Jonáše, nejen o věcech duchovních, ale i o celostní medicíně.