Tři běžně užívané léky na kardiovaskulární onemocnění nebo diabetes mohou pomoci v léčbě závažných duševních chorob, jako je schizofrenie, ukázala nová studie. Vědci z britské University College London, švédského Karolinska Institute a Univerzity Hong Kong se totiž rozhodli prozkoumat, jestli některé časté léky na fyzické zdraví mohou ovlivnit symptomy duševních chorob.

„Závažná duševní onemocnění včetně bipolární poruchy, schizofrenie a neafektivních psychóz jsou spojena s vysokou úmrtností a je těžké je léčit,“ konstatují podle Medical News Today autoři studie. „U mnoha léků byl přitom rozpoznán potenciál pro využití u těchto poruch,“ píše se v úvodníku studie.

Tým pod vedením Josepha Hayese z londýnské univerzity se rozhodl prozkoumat tři z nejvíce užívaných léků na tělesná onemocnění: statiny, které pomáhají na srdeční onemocnění a vysokou hladinu cholesterolu, dále blokátory kalciového kanálu určené k léčbě vysokého krevního tlaku a metformin, což je perorální antidiabetikum ze skupiny biguanidů.

K tomu, aby vědci zjistili, jaký mají léky dopad na duševní zdraví, použili data z reálného života. „Toto je první studie, která využívá velké populační datasety, aby srovnala užívání běžných léků a jejich dopad na lidi s vážným duševním onemocněním,“ říká Hayes.

Velká část duševních onemocnění vzniká na podkladě nějakých dispozic. Patří zde způsob výchovy, události, které se vyskytují v průběhu života, potíže v mezilidských vztazích, pracovní a existenční starosti. Také bývá přítomen i „spouštěcí faktor“, který vlastní nemoc vyvolává. Některé nemoci mají genetický základ, protože se vyskytují v některých rodinách nebo mohou být vyvolány biochemickými změnami v mozku. Tyto změny mohou způsobit léky, zranění nebo degenerace samotné mozkové tkáně.

Zdroje: http://www.zdravotnickydenik.cz/2019/01/mohou-bezne-leky-srdce-cukrovku-lecit-dusevni-choroby/ (online 22.01.2019)

https://www.cpzp.cz/clanek/2582-0-Dusevni-nemoci-a-jejich-priciny.html (online 22.01.2019)