MUDr. Josef Jonáš říká:

„Smyslem práce asociace detoxikačních poradcu ADP je nejen nejnovější poznatky z oblasti výživy a detoxikační medicíny přinášet, učit a publikovat, ale také pomoci aplikovat. Rekvalifikační kurz Poradce pro výživu (http://asociacedp.cz/vzdelavani/), přináší úroveň vzdělání, který považuji za kvalitní základní stavební kámen orientace v oboru, proto absolvování kurzu pod vedením této instituce mohu vřele doporučit všem poradcům v detoxikaci, oblasti zdravého životního stylu, ale i veřejnosti.“

www.asociacedp.cz/vzdelavani