Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies

1. Správce osobních údajů, společnost Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z.s., se sídlem Jesenského 2701, 390 02 Tábor, IČO: 22771433, zapsaná u krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6888, jakožto provozovatel této webové stránky, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem cílení reklamy, zapamatování si přihlašovacích údajů, sledování průchodu webu za účelem sledování účinnosti jednotlivých marketingových kanálů a nástrojů.

2. Užití cookies za účelem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

3. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu za výše uvedenými účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.

4. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

5. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

- Společností BON 5 s.r.o., se sídlem Labská 217/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 241 51 017, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 183341
- Poskytovatelem služby HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, Massachusetts, 02141, USA

6. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
- službou Hubspot k marketingovým účelům

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním zpět,
- požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
- vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
- požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – Správce výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
- vykonat své právo na přenositelnost údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies: 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např. Abcde

Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např. Do uzavření okna prohlížeče

Např. jde o cookie z našeho webu

marketingová

__hssc

Sbírá anonymizované údaje o chování uživatele na webu pro zlepšování poskytovaného obsahu.

do uzavření okna prohlížeče

Hubspot (USA)

marketingová

__hssrc

Sbírá anonymizované údaje o chování uživatele na webu pro zlepšování poskytovaného obsahu.

do uzavření okna prohlížeče

Hubspot (USA)

marketingová

__hstc

Sbírá anonymizované údaje o chování uživatele na webu pro zlepšování poskytovaného obsahu.

2 roky

Hubspot (USA)

marketingová

__ptq.gif

Odesílá data do systému Hubspot o použitém zařízení a chování uživatele skrze různé marketingové kanály.

do uzavření okna prohlížeče

Hubspot (USA)

marketingová

hubspotutk

Uchovává identitu uživatele při vyplnění formuláře pro zabránění tvorby duplicitních záznamů.

10 let

Hubspot (USA)

marketingová

__hs_opt_out

Uchování informace o zrušení sběru cookies pro Hubspot.

29 dní

Hubspot (USA)

 

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu Správce má subjekt osobních údajů dle čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo vznést námitku. Vznesení námitky lze učinit na tomto kontaktu: gdpr@imcerny.com