Vzdělání - rekvalifikace

Kurz Poradce pro výživu. POZOR NOVÉ místo výuky: Marion s.r.o., Orlická 9, 130 00 Praha 3-Vinohrady. Účast na kurzu musí být minimálně 80%. Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky (např. v %): minimálně 75%

Zájemci

Informace pro zájemce o kurz

Přihláška

Přihláška na kurz pro rok 2019/2020 – 3.běh

Rozvrh

Rozvrh 2. beh kurz rekvalifikací

Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu vydáváme osvědčení které bylo MŠMT schválené. Mimo jiného obsahuje schválený předmět Detoxikace organismu! Po ukončení akreditovaného kurzu můžete pokračovat v našém Postgraduálním vzdělávacím programu - více informací o programu ZDE.

Skripta a Vnitřní technická norma ATaDEP

Základní požadavky Detoxikačního vzdělávacího programu jsou v naší vnitřní technické normě ATaDEP, kterou každý účastník rekvalifikačního kurzu obdrží, stejně jako členové a přátelé ATaDEP.

Reference