Odpovědnost léčitelů by měl zajistit zákon

Ministerstvo zdravotnictví chystá zákon o léčitelství, je to zatím pracovní název, možná bude v názvu komplementární medicína. Potřebuje české zdravotnictví takový zákon a v čem může být pro pacienty přínosem?

Zeptali jsme se profesora MUDr. RNDr. Jiřího Beneše, CSc., ze IV. interní kliniky a Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK, který je členem předsednictva České lékařské společnosti J. E. Purkyně a předsedou její pracovní skupiny pro posuzování nevědeckých metod v léčení a diagnostice.

Pane profesore, proč potřebujeme zákon o léčitelství?      

Zákon o léčitelství je potřeba v tom smyslu, že by se měla zákonnou normou zajistit odpovědnost léčitelů. Aby to léčitel v případě, že se snaží ovlivnit zdraví pacienta doporučením nebo terapií, doložil formou zápisu. Když teď léčitel řekne pacientovi, že má překyselení žaludku, a přitom je tam onkologický problém, je léčitel zcela beztrestný. Myslím, že by povinnost písemné dokumentace léčitelství sama zregulovala. Léčitelství jako obor není nutno ničit kvůli placebo efektu, který může být pro pacienta přínosem. V žádném případě ale léčitelství nepatří do zdravotnictví. Já třeba jsem velmi rozpačitý, když vidím, že zdravotnictví organizuje zákon o léčitelích, jako by organizovalo léčitele. Na druhé straně, kdo jiný to má udělat. Nicméně já bych léčitelství chtěl jako živnost, která by měla být regulována státem v oblasti odpovědnosti. Definice léčitele není na celé planetě přesně stanovena, právnicky definovat léčitele bude velice obtížné.

Mělo by se léčitelství zakázat?  

Já bych je nezakazoval, zákazy by stejně nikdo nedodržoval. Správné je požadovat odpovědnost léčitelů za vše, tedy i za informace a doporučení. Je nutná edukace, a pokud čin léčitele neškodí, proč léčenému brát onen placebo efekt? Léčitel musí mít právní odpovědnost za to, co doporučil. Pokud doporučil vynechat inzulin nebo chemoterapii, pak již následky může nemocný řešit se svým právníkem. Proto je nutné, aby léčitel musel vždy zapsat použitou metodu a očekávaný efekt. Léčitelé by měli působit jako živnost mimo oblast zdravotnictví a nést odpovědnost za své konání.

Na co by se měl zaměřit připravovaný zákon o léčitelství?          

Mohl by být velmi krátký. Především by měl stanovit, že léčitel je osoba bez zdravotnického vzdělání provádějící ovlivňování organismu léčené osoby metodami, které nebyly uznány za vědecké. Dále by měl stanovit, že léčitel musí vydat písemné prohlášení o doporučeních, o svém postupu a o výsledcích, kde budou jasně vyznačeny cíle postupu. Toto prohlášení by měl nemocný u sebe. Záznam musí obsahovat souhlas nemocného s použitím nevědecké metody.

Zdroj: https://www.tribune.cz/clanek/43185-odpovednost-lecitelu-by-mel-zajistit-zakon (online 23.5.2018)

Asociace terapeutů a detoxikačních poradců z. s. plně souhlasí s pravidly, které jsou v plánu.

Všem členům a přátelům doporučujeme vztah s klienty budovat pečlivě a písemnou dokumentaci mít v pořádku. Neléčime, to může dělat pouze lékař! Doporučujeme a snažíme se klientovi pomoci!